کد خبر : ۳۸۹
۲۴ آبان ۱۳۹۴ ۱۹:۰۵
هیأت وزیران در جلسه 24/ 8/ 1394 به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان
مصوب 1394,08,24با اصلاحات و الحاقات بعدی
 
ماده 1 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازند مطابق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته در سرفصل های زیر، بر اساس رده بندی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، در کلیه شهرها اقدام نمایند:
1 ـ فناوری زیستی (غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی محیط زیست، زیست فناوری مولکولی)
2 ـ فناوری نانو (محصولات و مواد).
3 ـ اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها).
4 ـ الکترونیک، کنترل و سخت افزارهای رایانه ای.
5 ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری.
6 ـ تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی.
7 ـ داروهای پیشرفته.
8 ـ وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی.
9 ـ هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشک ها).
10 ـ انرژی های نو (تجدیدپذیر).
11 ـ محصولات پیشرفته در حوزه های علوم شناختی، گیاهان دارویی و کشاورزی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، آب، خاک و هوا، معدن، فناوری های دریایی، ساختمان و راهسازی.
 
تبصره - رده بندی به شرح جدول پیوست به عنوان مفاد ماده (4) مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 26869 /100 /97 مورخ 9 /7 /1397 سازمان حفاظت محیط زیست تعیین می شود.
 
ماده 2 ـ علاوه بر مکان های مجاز نام برده شده در ماده (5) مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره 26869 /100 /97 مورخ 9 /7 /1397 سازمان حفاظت محیط زیست، واحدهای صنایع پیشرفته می توانند بر مبنای رده بندی، در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهرک های دانش سلامت موضوع ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شهرکها و نواحی صنعتی قانونی مستقر شوند.
 
تبصره ـ واحدهای صنایع پیشرفته دارای رده (1) در محدوده شعاع (120) کیلومتری تهران و سایر شهرهای دارای محدودیت استقرار، علاوه بر مکان های مجاز مذکور در ماده (2) این تصویب نامه، مجازند در کاربری های صنعتی و کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکان های صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.
 
ماده 3 ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که دارای فعالیت تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی بوده و به تولید کالاهای دانش بنیان در حد آزمایشگاهی، سفارشی (قبل از تولید انبوه) می پردازند، مشمول رده بندی نمی شوند و می توانند در کاربری های مجاز واقع در محدوده کلیه شهرها و از جمله شهرهای دارای محدودیت استقرار و سایر مکان های مجاز مستقر شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.
 
ماده 4 ـ استقرار و فعالیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان دارای تولید انبوه و در حد تولید صنعتی از کالاهای دانش بنیان، طبق رده بندی تعیین شده برای صنایع پیشرفته و مطابق ضوابط تعیین شده در مواد (1) و (2) این تصویب نامه انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.
 
ماده 5 ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته توسط کارگروه موضوع ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 141602 /ت46513هـ مورخ 21/ 8/ 1391 تعیین می شود.
 
ماده 6 ـ تعیین رده بندی برای واحدهای صنایع پیشرفته و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که موضوع فعالیت آنها در فهرست رده بندی پیوست ذکر نشده و تصمیم گیری در خصوص صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای صنایع پیشرفته که قبل از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه احداث شده و دارای جواز تأسیس بوده و در حال بهره برداری هستند، در کمیته موضوع ماده (7) تصویب نامه شماره 78946 /ت39127 هـ مورخ 15/ 4/ 1390 با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و حسب نیاز سایر دستگاه ها انجام می شود.
 
ماده 7 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در خصوص تأمین منابع آب برای صنایع، از وزارت نیرو استعلام نموده و سقف مصرف آب اعلام شده از سوی وزارت نیرو برای هر منطقه را جهت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته ای که در فرآیند تولید نیازمند آب هستند، رعایت نماید.
 
ماده 8 ـ استفاده از اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرک منوط به اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ـ مصوب 1374 ـ و اصلاحیه بعدی آن می باشد.
 
ماده 9 ـ این تصویب نامه جایگزین پیوست تصویب نامه شماره 193559 /ت41928هـ مورخ 1/ 10/ 1388، بند (8) تصمیم نامه شماره 99757 /43084 مورخ 18 / 5/ 1388 ، پیوست تصمیم نامه شماره 44008 /4224 مورخ 14/ 1/ 1389 و تصویب نامه شماره 124946 /ت48608هـ مورخ 9/ 7/ 1392 می شود.
 
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
 
پیوست ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای دانش بنیان
 
جدول 1- فناوری زیستی

 دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

رده

فناوری زیستی

غذائی

تولید پروتئینهای تک یاخته پیشرفته
به عنوان مکمل غذائی با استفاده از سوبه جدا شده

3

تولید انواع مکمل های دامی خوراکی

مکمل های بیولوژیک:
رده (3)
مکمل های شیمیایی:
رده (2)

تولید کیتهای پیشرفته تشخیص سریع در صنایع غذائی

1

تولید انزیم ها برای مصرف در صنایع غذائی

3

تولید انواع خمیرمایه با استفاده از سویه های جدا شده

2

تولید مواد غذائی جدید و با کیفیت بالا به روشهای بیوفناوری

1

تولید اسیدهای آلی با استفاده از صنایع تخمیری

3

کشاورزی، دامی و گیاهی

تولید محصولات بیوتکنولوژی با استفاده از تکنیک های کشت سلول و بافت گیاهی

1

تولید آفتکشهای پیشرفته بیولوژیک با استفاده از سویه جدا شده

3

تولید کودهای پیشرفته بیولوژیک با استفاده از سویه جدا شده

3

تولید ارقام بیولوژیک هیبرید و پربازده و یا مقاوم به تنشهای زیستی و محیطی

1

ساخت کیتهای پیشرفته بیولوژیک تشخیصی بیماریهای گیاهی،‌ دام، طیور و آبزیان

1

تولید حیوانات و گیاهان تراریخت

4

تولید زیست حسگرهای پیشرفته کشاورزی

1


صنعتی و محیط زیستی

تولید بیوکامپوست پیشرفته

2

تولید ماهیان و سایر موجودات آبزی بروشهای پیشرفته بیوفناوری

میگو: رده (4)
سایر موارد: رده (3)

کشاورزی مولکونی (مولکولارفارمینگ) Molecular Farming

1

نژادگیری مولکولی (مولکولاربریدینگ) Molecular Breeding

بیوسنتز هورمون های گیاهی

بیوسنتز فورمون حشرات

تولید مواد زیستی یا بیومتریل ها

3

تولید بیو سنسورها

تولید انواع سوخت های زیستی پیشرفته

تولید انواع کاتالیست های پیشرفته زیستی با کاربرد غیرپزشکی

بهره گیری از فناوری های زیستی پیشرفته در استخراج فلزات سمی یا گرانبها

بهره گیری از فناوری های زیستی در استحصال و برداشت نفت

2

تولید مواد شیمیایی صنعتی پیشرفته به روش زیستی

طراحی وپیاده سازی سامانه های زیست پالائی پیشرفته
(Bioremediation)

طراحی وپیاده سازی سامانه های زیست پالائی پیشرفته
(Bioremediation)

زیست فناوری مولکولی

تولید محصولات بر پایه سلول

1

تولید محصولات بر پایه مطالعات پروتئومیکس و مهندسی پرونتین

تولید محصولات بر پایه مطالعات متابولومیکس و مهندسی متابولیک

تولید حسگرهای اپتیکی و مکانیکی زیستی (Biosensors)

تولید کیت های مولتی پلکس جهت تشخیص های مولکولی


 

جدول 2- فناوری نانو


دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

رده

فناوری نانو

مواد

تولید نانو مواد پیشرفته ضد خوردگی فولاد

رده با توجه به نوع فرآیند تولید به شرح ذیل تعیین می شود:
فرآیند شیمیایی رده (3)
فرآیند مکانیکی فیزیکی رده (2)
فرآیند انفجار سیم زده (2)
فرآیند (CVD): رده (2)

تولید نانو فیلمهای پیشرفته عایق حرارت


تولید نانو مواد پیشرفته حفاظت از آثار باستانی

تولید نانو بتنهای پیشرفته مقاوم در برابر محیطهای خورنده

تولید نانو بتنهای پیشرفته سبک سازه ای و غیرسازه ای

تولید نانو مواد پیشرفته مقاوم در برابر تشعشعات هسته ای

تولید نانو مواد پیشرفته مقاوم در برابر اشعه UV ویژه نماها و پروفیل پنجره ها

پوششها و روکشها
پزشکی

تولید پوششهای پیشرفته نانو ساختار فلزی

3

تولید نانو پوششهای پیشرفته مقاوم در برابر حرارت و صورت

تولید نانو پوششهای پیشرفته مقاوم در برابر سایش و ترک خوردگی

تولید نانو پوششهای پیشرفته آنتی باکتریال

تولید نانو پوششهای پیشرفته با کاربرد در نمای بیرونی و داخلی ساختمانها

تولید نانو پوششهای پیشرفته ضد آب و لک و تمیز شونده

تولید نانو رنگ های پیشرفته

در سطح فرمولاسیون: رده (2)
اضافه کردن (Mix): رده (3)

تولید نانو عایق های پیشرفته

در سطح فرمولاسیون: رده (2)
اضافه کردن (Mix): رده (3)

پزشکی

تولید نانو داروها

2

تولید محصولات پیشرفته نانو پزشکی


سایر محصولات

تولید نانو سیال های پیشرفته

رده با توجه به نوع فرآیند تولید به شرح ذیل تعیین می شود:
فرآیند شیمیایی رده (3)
فرآیند مکانیکی فیزیکی رده (2)
فرآیند انفجار سیم زده (2)
فرآیند (CVD): رده (2)

تولید نانو ذرات پیشرفته فلزی و اکسید فلزی

تولید نانو الیاف های پیشرفته

2

تولید نانو عشاءهای پیشرفته

تولید نانو حسگرها و نانو ترانزیستورهای پیشرفته

1

تولید نانو جاذبهای پیشرفته مبتنی بر زنولیت

2

تولید فولرین و نانو لوله های کربنی پیشرفته

تولید نانو کاتالیست های پیشرفته

3


 

جدول 3- اپتیک و فوتونیک


دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

رده


سامانه های محاسباتی، ذخیره سازی اطلاعات و مخابراتی

کامپیوترهای نوری

1

تجهیزات نوری ذخیره سازی اطلاعات

تولید فیبر نوری: رده (2) سایر موارد رده (1)

تجهیزات مخابرات نوری

سامانه های تشخیصی و اندازه گیری

سامانه های تصویربرداری نوری

1

اسپکتروسکوپی و طیف سنجی

سنجش، بازبینی و تستهای غیرمخرب

سنجش از راه دور

طراحی و ساخت اداوات پیشرفته آنالیز و شبیه سازی

سامانه های امنیتی

طراحی و ساخت اداوات پیشرفته مکاترونیک نوری

طراحی و ساخت اداوات پیشرفته اپتیک فضائی

طراحی و ساخت اداوات پیشرفته برهم کنش لیزر با مواد

سامانه های اپتیکی، نجومی و خورشیدی

سلولهای انرژی خورشیدی

2

طراحی و ساخت تلسکوپها و رادیوسکوپهای پیشرفته

1

مواد نوری

مواد پیشرفته لیزری (محیط لیزری)

2

مواد تلفیقی (MOEMS)

1

کریستالهای فوتونیک

2

مواد مغناطیسی نوری

1

مواد نوری آلی و پلیمر

2

سیلیکون

3

نانو فوتونیک و میکرو نانو اپتیک


بیوماد فوتونیکی

تجهیزات اپتیکی

تولید ادوات پیشرفته اپتو الکترونیک، لنزها و عدسی های ویژه

تولید ادوات پیشرفته میکرو اپتیک و اپتومکانیک

1تصویر سازها

لایه نشانی

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته لایه نشانی لیزری

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته لایه نشانی قطعات اپتیکی

لیزرهای پزشکی

طراحی و ساخت لیرزهای پیشرفته دندانپزشکی

طراحی و ساخت لیرزهای پیشرفته جراحی

طراحی و ساخت لیرزهای پیشرفته زیبایی

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته لیزرتراپی

طراحی و ساخت لیزرهای پیشرفته تشخیصی

اپتیک پزشکی

طراحی و ساخت دستگاه فوتودینامیک تراپی

طراحی و ساخت دستگاه تموگرافی همدوس اپتیکی

طراحی و ساخت دستگاه آنالیز اپتیکی

طراحی و ساخت دستگاه اسپکتروسکوپی پزشکی

لیزرهای صنعتی

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته برش و جوش لیزری

2

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته برش و جوش لیزری

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته سختکاری لیزری

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته میکروماشین کاری لیزری

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته لایه نشانی و پوشش دهی لیزری
طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته تصویربرداری سه بعدی

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته هونوگرافی لیزری

لیزرهای تحقیقاتی

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته اسپکتروسکوپی لیزری

1

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته گداخت و شکافت لیزری

2

طراحی و ساخت میکروسکوپ لیزری

1

طراحی و ساخت لیزرهای پرتوان و پر انرژی

2

طراحی و ساخت شتاب دهند ه های لیزری

1

طراحی و ساخت سیستمهای پیشرفته خنک کننده لیزری

لیزرهای دفاعی

طراحی و ساخت سامانه های لیزری تخریبی (TLW)

2


طراحی و ساخت سیستم لیزری ناوبری لحن (INS)

1

طراحی و ساخت سیستم انتقال اپتیکی اطلاعات در فضای آزاد (FSO)

1

طراحی و ساخت فاصله یاب لیزری (RFL)

طراحی و ساخت رادار لیزری (LADAR)

طراحی و ساخت شبیه سازی لیزری اهداف (LES)

طراحی و ساخت آشکارساز لیزری گازهای شیمیایی (GDS)

سامانه های مربوط به فناوریهای نوین

تولید لیزر و پلاسما


تولید متامواد

طراحی و ساخت لیزرهای فوق کوتاه (Femto)

طراحی و ساخت سامانه های پلاسمونیک و پلاسمون سطحی

طراحی و ساخت سامانه های اپتیکی غیرخطی و اپتیکی کواننمی


 

جدول 4- الکترونیک کنترل و سخت افزارهای رایانه ای


دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

رده
رایانه های شخصی و قابل حمل


ادوات قابل حمل هوشمند (SMART DEVICE)

تجهیزات سخت افزاری ارتباطی و پردازشی شبکه

سامانه های پردازشی متمرکز و توزیع شده

سامانه ها و دستگاه های سخت افزاری خاص منظوره
(Special- Purpose Hardware Systems and Devices)

طراحی و ساخت سامانه های سخت افزاری یکپارچه برای کنترل هوشمند سازی

طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون ساختمان

میکرو الکترونیک

قطعات پایه الکترونیکی

3

طراحی و ساخت مدارات مجتمع

تجهیزات الکترونیکی
(با امکان بکارگیری در فرآیند یک میکرون و پائین تر)

مدارهای الکترونیکی

تجهیزات ساخت و تولید

3

ماشین های الکتریکی

ماشین های القایی

3

ماشین های سنکرون

ماشین های تکفاز

ماشین های DC

ماشین های مغناطیس دائم پیشرفته

ماشین های مخصوص

کوپل موتور ژنراتور

الکترونیک قدرت

مبدل ها

2

ادوات facts

فیلتر

راه انداز نرم

UPS های صنعتی

باتری شارژر و یکسان سازهای جریان

منابع تغذیه صنعتی

درایوها
منابع تغذیه صنعتی


درایوها

اندازه گیری و انتقال (ابزار دقیق)

طراحی و ساخت سنسور


طراحی و ساخت ترانسمیترهای پیشرفته

کنترل فرایند (الکترونیکی)

راه حلهای تلفیقی یکپارچه سخت افزار – نرم افزار

1

الگوریتم ها و نرم افزارهای کنترل فرایند


 

جدول 5- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نر م افزارهای کامپیوتری


دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

رده

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری

حوزه فناوری اطلاعات

رایانش ابری

1

رایانش همراه

شبکه های اجتماعی

پردازش داده های حجیم

بستر ارائه و نشر محتوا

خط و زبان فارسی

زیرساخت های فنی توسعه ی نرم افزار

سامانه های مکان محور و اطلاعات جغرافیایی (LBS/GIS)

خدمات تخصصی نرم افزار های سیستمی پایه

سامانه های کاربردی پیشرفته

بازی های یارانه ای

سامانه های سخت افزاری – نرم افزاری

کسب و کار الکترونیک

حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات

احراز هویت و کنترل دسترسی

ارزیابی امنیت

تشخیص و مقابله

جرم یابی و کشف تقلب

رمزنگاری و پنهان سازی

امحاء و بازیابی اطلاعات

دیواره آتش

امن سازی کاربردها

امنیت ارتباطات

خدمات امنیت


 

جدول 6- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی


دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

رده

تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

فناوری های ساخت و تولید مواد و محصولات سرامیکی

تجهیزات پیشرفته تولید مواد اولیه سرامیکی سنتزی

در صورت وجود عملیات ریخته گری، آبکاری و رنگ کاری: رده (4) سایر موارد: رده (3)

تجهیزات پیشرفته تولید محصولات مبانی و یا تکمیل کننده (سرامیک های بی شکل)

تجهیزات پیشرفته تولید محصولات نهایی (سرامیک های شکل دار)

تجهیزات اتصال دهی سرامیک ها

فناوری های ساخت و تولید مواد و محصولات پلیمری

تجهیزات پیشرفته پوشش دهیپلی یورنان

تجهیزات پیشرفته شکل دهی و قالب گیری پلاستیکها (نظیر تجهیزات پیشرفته قالب گیری دمشی، قالب گیری با رزین مایع، تجهیزات پیشرفته شکل دهی چرخشی و حرارتی)

تجهیزات پیشرفته اتصال پلاستیکی

فناوری های ساخت و تولید مواد و محصولات کامپوزیتی

تجهیزات پیشرفته قالب گیری و شکل دهی کامپوزیتی


تجهیزات پیشرفته ریخته گری (نظیر تجهیزات قالب گیری ماسه ای با پیوند شیمیایی، تجهیزات ریخته گری دورانی، نیمه جامد، آلیاژهای خاص)

3

فلزی

تجهیزات پیشرفته تولید از روش متالوژی پودر

3

تجهیزات پیشرفته شکل دهی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته نورد، آهنگری، اکستروژن و کشش سیم: رده (3)
سایر موارد: رده (2)

تجهیزات پیشرفته اتصال دهی

3

تجهیزات پیشرفته نمونه سازی اولیه (نمونه سازی اولیه سریع، رسوب دهی پاشش، رسوب دهی در خلا)

1

تجهیزات پیشرفته عملیات سطح

2

نرم افزار اتوماسیونهای پیشرفته تولید


1

تجهیزات پیشرفته ساخت، ماشینکاری و عملیات حرارتی

طراحی و ساخت CNC

2

آزمایشگاهی

تجهیزات پیشرفته مشخصه یابی و شناسایی مواد

1

تجهیزات پیشرفته آماده سازی نمونه

تجهیزات پایش، نگهداری و تعمیرات

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تخمین عمر قطعات

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته بازرسی های غیرمخرب (NDT)، امواج مافوق صوت، پرتونگاری،...

تجهیزات آزمایشگاهی مطالعات عصب شناختی

تجهیزات نقشه برداری مغزی و عصبی

تجهیزات تحریک مغزی و نخاعی

تجهیزات آزمایشهای مطالعات رفتاری انسانیتجهیزات ثبت الکتروفیزیولوژی انسانی و حیوانی

سیستمهای ثبت و تحلیل سیگنالها و تصاویر مغزی و عصبی

ابزارها و تستهای اتوماتیک مطالعات رفتاری حیوانی

تجهیزات آزمایشگاههای – سایکوفارماکولوژی انسانی و حیوانی

تجهیزات جراحی مغز حیوان جهت مطالعات شناختی

بانکهای اطلاعات نرمانیو نقشه های مغزی

تجهیزات شناختی بالینی

تجهیزات تصویربرداری مغزی بالینی

سخت افزارهای ویژه روشهای توانبخشی شناختی


سخت افزارهای اندازه گیری کنش ها و کارکردهای شناختی

نرم افزارهای توان بخشی شناختی

سیستم های تحریک مغزی و نخاعی جهت کنترل و درمان بیماری های شناختی

تجهیزات و ادوات نوروفیدبک و بیوفیدبک

تحریک کننده های عصبی و عضلانی جهت کنترل و درمان بیماری های شناختی

تجهیزات زیست فناوری

طراحی و ساخت اداوات پیشرفته اتاقهای تمیز کلاس 100 به بالا

طراحی و ساخت انکوبانورهای پیشرفته، ژرمیناتورهای پیشرفته

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته اتاق رشد گیاه

تولید مواد اولیه خاص و تجهیزات پیشرفته اتاق رشد گیاه

تولید مواد اولیه خاص و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز زیست فناوری

تجهیزات نانو فناوری

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته میکروسکوپی رویشی

در صورت وجود عملیات ریخته گری، آبکاری و رنگ کاری :رده(3)
سایر موارد:رده(1)

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته آنالیز شیمیایی و حرارتی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته آنالیز خواص فیزیکی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پوشش دهی نانو

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته حکاکی نانو (DIRIE)

تجهیزات تصویربرداری پزشکی (Nano Imaging)
ادامه جدول 6 ـ تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

دسته اصلی

زیردسته اول

زیر دسته دوم

رده

تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی

تجهیزات نانو فناوری (ادامه)

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید نانوپودر

درصورت وجود عملیات ریخته گری، آبکاری و رنگ کاری: رده (3)
سایر موارد: رده (1)

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید نانو الیاف

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید قطعات ناتو

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته نانو گاویتاسیون

تجهیزات داروسازی

تولید فیلترهای پیشرفته جهت تصفیه بیولوژیکی مایعات

1

تولید فیلترهای جهت تصفیه و استریلیزاسیون گازها

طراحی و ساخت بیوراکتورهای پیشرفته

طراحی و ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته

2

طراحی و ساخت فریزدرابرهای پیشرفته

طراحی و ساخت فرمانتورهای پیشرفته

طراحی و ساخت اسپری درایرهای پیشرفته (بویژه تولید نازل)

طراحی و ساخت مبدلهای پیشرفته حرارتی

طراحی و ساخت ستونهای پیشرفته تقطیر و پالایش

طراحی و ساخت اتومایزرها و سپرایرهای پیشرفته برای مایعات

طراحی و ساخت پمپ های پیشرفته پریستالیتیک

1

طراحی و ساخت میکسرهای پیشرفته یک جداره، دو جداره و سه جداره

2

طراحی و ساخت میکسرهای پیشرفته هموژنایزرهای تک و یا دوبل

طراحی و ساخت راکتورهای پیشرفته

گلس لاین دوربالا بلندرهای پیشرفته مواد خشک و مایع

3

طراحی و ساخت انواع خشک کن های پیشرفته با بازدهی بالا

طراحی و ساخت دستگاههای بسته بندی انواع اشکال دارویی

طراحی و ساخت دستگاه های سنجش و کنترل انواع اشکال دارویی

تجهیزات عمومی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته مبتنی بر فناوری مولکولی، فناوری array

تولید لوله های ظرفیت بالا، رده (3) سایر موارد: رده (1)

طراحی و ساخت سامانه های کمی لومینسانس و رباتیک، فناوریهای مبتنی بر هیبریدیزیشن

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته فلو – ینومتری و ایمونولورسانس

تولید لوله های خلاء پیشرفته، وسایل پیشرفته تشخیص سریع، ادوات پیشرفته رادیوایمونواسی

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته آنالایزر، اسپکتروفوتومتر، رفراکتومتر، دانسیستومتر

تولید ستونهای پیشرفته الکتروفورز، کروماتوگراف های پیشرفته، تیشوپروسسور اسمومترهای پیشرفته و چمبرهای پیشرفته

طراحی و ساخت هودها، فورها، میکروسکوپها، سیتومترها و سمپلرهای پیشرفته

تجهیزات کالیبراسیون و اندازه گیری


 

جدول 7 ـ داروهای پیشرفته


دسته اصلی

زیردسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

رده

داروهای پیشرفته

مواد اولیه دارویی

سنتز مواد موثره خاص (API)

سنتز مواداولیه دارویی پیشرفته برای بیماریهای خاص

حجم بالا (BUIK)3 حجم پایین (LVHV)1

سنتز مواد پیش ساز مورد مصرف در سنتز مواداولیه موثره دارویی

سنتز مواد پیش ساز با روشهای ساخت نوین و مورد مصرف در صنایع داخلی

حجم بالا (BULK)2 حجم پایین (LVHV)1

سنتزهای جانبی خاص (اکسی پیان های مورد نیاز در تولید فرآورده های دارویی)

تولید و یا فرآوری اکسی پیلن های مصرفی از قبیل لاکتوز دارویی، میکروکریستالین سلولوز، نشاسته اصلاح شده

3

سنتز یا استخراج پروویتامین ها، ویتامین ها و اسیدهای آمینه


حجم بالا (BUIK)3 حجم پایین (LVHV)1

سنتز هورمونهای خاص و مشتقات خاص هورمونها

سنتز یا استخراج هورمون ها، پروستاگلندین ها، ترومبوگسان ها، پلی پپتیدها و لیکوترین ها

3

سنتز و تولید حامل های دارویی (روش های نوین دارورسانی)

محصولات رهایش دارو

2

آنتی بیوتیک ها


3

رادیو داروها

سنتز محافظت کننده اشعه پرتو اتمی


1

سنتز رادیو داروهای تشخیصی و درمانی


اشکال دارویی (دارو رسانی)

طراحی و ساخت انواع اشکال دارویی با فناوری های نوین

فناوریهای دارورسانی آهسته رهش، دارورسانی هدفمند

2

طراحی و تولید داروهای موضعی

تولید دارو با استفاده از فرآیندهای خاص برای رسیدن به مواد موثره

3

داروهای عصبی شناختی

سنتز حاملهای دارورسانی بهبود یافته عصبی مغزی

دارورسانی هدفمند

1

سنتز داروهای پیشرفته درمان اختلالات شناختی

سنتز داروهای ارتقاء عملکرد شناختی، داروهای کاهنده عملکرد شناختی

3

سنتز داروهای پیشرفته عصبی مبتنی بر نوروترانسمیترها

سنتز داروهای سروتونینی، دویامینی، گلوتاماتی، گاباماتی، نینریک اکسیدی، کانابینولیدی

3

آرایشی و بهداشتی

محصولات آرایشی و بهداشتی طبیعی

فناوریی های مبتنی بر حفظ سلامت محیط زیست و عدم استفاده از مواد شیمیایی سنتتیک

3

داروهای با منشاء گیاهی

سنتز یا فرآوری مواد اولیه داروهای گیاهی با کاربرد خاص

سنتز با استخراج هتروزیدهای (گلیکوزها) و الکالوئیدهای نباتی و طبیعی جدید

3

طراحی و فرمولاسیون انواع اشکال داروهای گیاهی

فناوری های مبتنی بر حفظ سلامت محیط زیست و عدم استفاده از مواد شیمیایی سنتنیک

داروهای با منشاء طبیعی

استحصال و خالص سازی مواد اولیه طبیعی و نیمه سنتز ترکیبات داروئی طبیعی با رویکرد نوآورانه یا بی سابقه در سطح ملی

فناوریی های مبتنی بر حفظ سلامت محیط زیست و عدم استفاده از مواد شیمیایی سنتنبک

3

مکمل های دارویی

سنتز و تولید مواد اولیه مکمل های دارویی

شامل تولید یا فرآوری انواع ویتامین ها، مواد معدنی و انواع روغن ها و عصاره های گیاهی

3

طراحی و فرمولاسیون های نوین انواع مکمل های دارویی

انواع اشکال داروی از قبیل قرص، کپسول، شربت و با استفاده از تکنیک های نوین در جهت بهبود کیفیت و پایداری مواد موثره

دارو و فرآورده های بیولوژیک

داروهای نو ترکیب

انترفرون، جی سی اسی اف و ...

2

تولید پادزهرها و آنتی بادیهای حیوانی

انواع پادزهر حیوانات از قبیل مار و عقرب

3

تولید انواع داروها و واکسن های انسانی و دامی تزریقی و مشتقات آنها (آنتی بیوتیک ها، هورمون ها، واکسن ها، آنتی بادی های مونوکلونال درمانی، دارو و پروتئین نوترکیب و...)

تولید داروهای ضد سرطان، آنتی بیوتیک ها، هورمون ها، واکسن ها، آنتی بادی های مونوکلونان درمانی، دارو و پروتئین نوترکیب و ...

3

پروتئین های تک یاخته


2

مهندسی بافت و تولید مواد زیست سازگار مرتبط با جریان خون (گرفت ها، بیوایمپلنت ها، ناقلین دارو در خون و ...)

گرفت ها، بیو ایمپلنت ها، ناقلین دارو در خون

1

درمان با سلول های بنیادی


1

درمان با روش های نوین ژن درمانی


1

تولید گیت های تشخیص سریع بیماری ها (آنتی بادی های مونوکلونال تشخیصی، آنزیم های تشخیصی، مولکولی)

آنتی بادی های مونوکلونال تشخیصی، آنزیم های تشخیصی، مولکولی و

1

تولید زیست حسگرهای داروئی


1

فرآورده های خونی

تولید، استخراج و خالص سازی فرآورده های خونی

3


 

جدول 8 ـ وسایل ملزومات و تجهیزات پزشکی


دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

رده

وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

طراحی و ساخت تجهیزات درمانی پیشرفته

دستگاه الکتروشوک قلبی و مغزی پیشرفته

1

پمپ خون جراحی قلب باز

اکسیژناتور پیشرفته پیس میکر
اینترنال و اکسترنال

فیکسانروهای ارتوپدی

3

دستگاه فیکو

1

دستگاه ویترکتومی

دستگاههای رادیوتراپی

3

دستگاههای وابسته به دستگاه رادیوتراپی

1

دستگاه بیهوشی

1

ونتیلاتور

نیولایزر

همودیالیز

سمعک‌های پیشرفته

الکتروکوتر

کیسه‌های وابایوستومی پیشرفته

3

وپورایزرهای پیشرفته

1

تجهیزات پیشرفته درمان ناباروری

تجهیزات تخصصی پیشرفته سنگ‌ شکن

کاشتنی‌ها و بیوایمپلنت‌ها

1

کاشتنی‌ها و بیوایمپلنت‌ها

1

دستگاه‌های درمانی مبتنی بر لیزر و فتونیک پزشکی

1

ربات‌های جراح و کمک جراح

طراحی و ساخت تجهیزات تشخیصی پیشرفته

دستگاه‌های تشخیصی مبتنی بر لیزر و فتونیک پزشکی

1

هولترمانیتورینگ

نوروسکوب

انواع میکروسکوپهای جراحی

دستگاه آنسفالوگراف

الکتروکاردیوگراف

اتورفرکتومتر

انواع آندوسکوپها

رادیوگرافی دیجیتال و غیردیجیتال

نونومتر

انواع بن دانسیمتر

سونوگرافی

ماموگرافی

آنژیوگرافی

سی‌تی‌اسکن

گاماکمرا

گامالایف

اکوکاردیوگراف

سفالومتر

اسپیرومتر

ادیومتر

الکترومیوگراف

محرکهای عصبی

فتال مانتیورینگ

MRI

3

مدیایتلسکوپ

1

اتوسکوپ

لارنگسکوپ

دفیبریلاتور

آنژیوسکوپ

انواع لاپراسکوپ

دستگاه الاستوگرافی

سیستم‌های هیستومورفومتری

تجهیزات ویژه آزمایش خون

الکتروفیزیولوژی

فوتوتراپی

رادیوفرکوینسی

دیاترمی

گفتاردرمانی

ربات‌های توان بخشی

مواد، وسایل و ملزوماتی مصرفی

انواع کانتر

درصورتیکه مواداولیه با محصول زیست تخریب‌پذیر باشد؛ رده (1) سایر موارد: رده (3)

بالون و کانولا

انواع استنت

انواع گرافت

انواع دریچه مصنوعی قلبی

درصورتیکه مواداولیه یا محصول زیست تخریب‌پذیر باشد: رده (1) سایر موارد: رده (3)

نخ‌های جراحی‌های تخصصی

انواع بخیه‌ها و پانسمان‌های بیولوژیکی

لنزهای تماسی و داخل چشمی

سمعک

1

کیسه‌های کولستومی

3

کیسه‌های یوروستومی

انواع پروتز به غیر از ارتوپدی

پروتز مفصل هیپ

پروتز زانو و شانه

تجهیزات دندان‌پزشکی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته دندان پزشکی

ابزار ارتودنسی

یونیت ارتودنسی

1

یونیت پرتبل

اتوکلاو

ساکشن

رادیوگرافی و سونوگرافی

موتوهای جراحی ایمپلنت

رادیوسرجری

الکتروسرجری

ایمپلنت

3

طراحی، ساخت و تولید مواد و وسائل پیشرفته لابراتوری

پودرهای پیشرفته پرسلن و آلیاژها

مواد پیشرفته بلیچینگ

کوره پرسلن

1

کوره گلیزر

کستینگ ماشین القائی

3

ترموپلاست

سیستمهای پیشرفته cad cam و اسکنرهای پیشرفته درمانی

1

تجهیزات آزمایشگاهی

مواد مصرفی

وسایل و ملزومات

3

تجهیزات

1

کیت‌های تشخیصی

3

معرف‌ها و آنتی‌سرم‌ها

2

آنزیم‌ها

مواد مرجع

تجهیزات بیمارستانی

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته تولید گازهای طبی

اکسیژن‌سازهای پیشرفته مرکزی، کمپرسورهای پیشرفته تولید و انتقال گازهای طبی، ‌تصفیه‌کننده‌های پیشرفته هوا

3

تجهیزات عمومی

تختهای تخصصی بیمارستانی

2

طراحی و ساخت پیشرفته استریل و شستشو

استریلایزرهای پیشرفته (بخار آب، گاز، نوری)

1

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته مدیریت پسماند

دستگاههای پیشرفته بی‌خطرساز و دفع پسماند

3

پمپ‌های سرم، سرنگ و تزریقی


1

دریل و ست‌های جایگذاری تخصصی اتاق جراحی

میکرودریل و میکرو اره جراحی استخوان

2

تجهیزات تست و کالیبراسین

تجهیزات آزمون ویژه تست تجهیزات پزشکی


1

تجهیزات کالیبراسیون ویژه تست تجهیزات پزشکی 

جدول 9 ـ هوافضا


دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

رده

هوافضا

بدون موتور

بالون‌ها و هوا ناوهای قابل هدایت (Dirigibles) گلایدرها، گلایدهاری معلق (Hang) و سایر هواپیماهای (Aircraft) بدون موتور (non ß powered) پیشرفته

2

پرنده‌های سرنشین‌دار

طراحی و ساخت سامانه‌های پیشرفته هوایی و فضایی

1

طراحی و ساخت سیستم‌های پیشرفته هدایت و کنترل

1

طراحی و ساخت قطعات پیشرفته موتور هواگردها

2

طراحی و ساخت زیرسیستم‌ها و قطعات پیشرفته

1

پرنده‌های بدون سرنشین

طراحی و ساخت پرنده‌های پیشرفته بدون سرنشین

2

طراحی و ایجاد مرکز اطلاعات و تصویر پیشرفته

1

طراحی و ساخت سیستم‌های پیشرفته خلبان خودکار (Auto Pilot)

طراحی و ساخت زیرسیستم‌های پیشرفته پرنده‌های بدون سرنشین

اویونیک، مخابرات و رادار

طراحی و ساخت رادارهای پیشرفته هوایی، دریایی و مخابراتی

طراحی و ساخت قطعات و زیرمجموعه‌‌های رادارهای آرایه فازی، باند X و S، ارتفاع‌سنج و هواپایه

طراحی و ساخت قطعات و زیرمجموعه‌های جمر (اخلال‌گر)

طراحی و ساخت لامپهای ماکروویو راداری

2

طراحی و تولید جستجوگرها، شناساگرها، تجهیزات ناوبری و هدایت، تجهیزات هوایی و دریایی، ردیاب

1

طراحی و ساخت سامانه‌های پیشرفته کنترل و هدایت از راه دور

1

سیستم‌های اویونیک (موقعیت‌یاب) سامانه‌های هوایی و فضایی

1

اویونیک، مخابرات و رادار

طراحی و ساخت ادوات و تجهیزات پیشرفته تله متری و مسافت‌یابی

1

طراحی و ساخت منابع تغذیه پیشرفته ژنراتور

1

دستگاهها و ادوات برای پرتاب وسایل نقلیه هوایی، دستگاهها و ادوات برای فرودآمدن وسایل نقلیه هوایی روی عرضه ناو هواپیمابر و دستگاهها و ادوات

2

ماهواره

طراحی و ساخت قطعات و زیرمجموعه‌های پیشرفته

1

طراحی و ساخت موتور ماهواره

2

فرودگاهی

تجهیزات پیشرفته

1

موشکی

پیشرانش هواتنفسی

2

جلوبرنده‌ها

طراحی و ساخت پیش ‌رانش کنترل وضعیت (تراستر)

سازه‌های فضائی

آماده‌سازی و پرتاب (سامانه‌های پدافندی، موشکهای بالستیک و ماهواره ‌بر)

تولید مواد پرانرژی و پیروتکنیک


طراحی و ساخت رادومهای پیشرفته موشک (Radome)

جستجوگرها

1

اجزاء دقیق

1


طراحی و ساخت عملگرهای پیشرفته

1


طراحی و ساخت رادارهای پیشرفته


طراحی و ساخت سامانه‌های پیشرفته ناوبری و موقعیت‌یابی


طراحی و ساخت سیستمهای کنترل آتش سامانه‌های پدافندی


طراحی و ساخت ادوات پیشرفته دورسنجی، فرمان از دور و ثبت اطلاعات


موتورهای هوایی و پیش‌رانش

موتورهای هوایی توربینی

2


موتورهای هوایی پیستونی


متعلقات و سیستم‌های موتور


سیستم‌های اندازه‌گیری و کنترل

1

تبصره: آن دسته از صنایع هوافضا که رده (1) به آنها اختصاص داده شده است، نباید فعالیتهای رنگ‌کاری، آبکاری و ریخته‌گری داشته باشند، درصورت وجود این فعالیتها رده (3) به آنها تعلق می‌گیرد.


 

جدول 10 ـ انرژی‌های نو


دسته اصلی

زیردسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

رده

انرژیهای نو

تجدیدپذیر

پیل سوختی و هیدروژن

طراحی و ساخت رفرمرهای پیشرفته گاز طبیعی در کاربرد خانگی براساس رفرمینگ اتورتونرمال (ATR)

2

طراحی و ساخت رفرمرهای پیشرفته جایگاهی برای تولید هیدروژه برای استفاده در خودرو با تکیه بر رفرمینگ بخار (SR)

طراحی و ساخت رفرمرهای پیشرفته متانول و اتالول برای کاربردهای عام و خاص خودرو

تولید هیدروژن با استفاده از روش الکترولایزر

طراحی و ساخت سامانه‌های پیشرفته خالص‌سازی گاز هیدروژن

طراحی و ساخت سیستمهای پیشرفته ذخیره‌سازی گاز هیدروژن (فشرده‌سازی، هیدریدهای فلزی، نانو ساختارهای کربنی، شبکه‌های آلی فلزی)

طراحی و ساخت پیل سوختی پلیمری و اجزای آن با اولویت تولید پودر کانالیست، لایه نفوذ گاز و غشا برای اجزا

طراحی و ساخت پیل سوختی اکسید جامد و اجزای آن با اولویت پیل سوختی با ساختار صفحه

طراحی و ساخت پیل سوختی DAFC با اولویت ساخت الکترولیت و کاربری‌های خاص، پیل سوختی اکسید جامد (SOFC) و پیل سوختی PEMS

طراحی و ساخت سیستم‌های پیشرفته انتقال و توزیع گاز هیدروژن و اجزای مرتبط با آن

فناوریهای مایع‌سازی هیدروژن

خورشیدی

فناوریهای پیشرفته خورشیدی در سرمایش و گرمایش

3

طراحی و ساخت اجزاء نوین و پیشرفته کلکتورها (سازه، سطوح انعکاسی، سیستم‌های کنترل و حرکتی، سیستم‌های ردیابی و بخش‌های جاذب انرژی)

سیستم‌های کنترل و حرکتی و سیستم‌های ردیابی: رده (1)
سایر موارد: رده (3)

تولید سیال‌های پیشرفته عامل حرارتی نیروگاه‌های خورشیدی

5

رشد کریستال و تولید ویفر

2

طراحی و ساخت سیستم‌های پیشرفته ذخیره انرژی

3

آب

طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات پیشرفته مرتبط با توربین

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته رانر، شفت سیل، تجهیزات و قطعات مرتبط با ژنراتور، اسناتورشیت، مواد عایقی و سیستم متحرک

طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات پیشرفته مرتبط با گاورنر، تجهیزات و قطعات پیشرفته مرتبط با سیستم‌های حفاظت، کنترل و اندازه‌گیری

طراحی و ساخت رله‌های پیشرفته حفاظتی نیروگاه و پست‌های بلافصل

طراحی و ساخت سنکرونسکوپهای پیشرفتهادامه جدول10 - انرژی های نو

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

رده

انرژیهای نو

تجدیدپذیر

باد

ساخت سیستم پیشرفته کنترل توربین بادی (RCC)

1

طراحی و ساخت ژنراتورهای PM

3

طراحی و ساخت قطعات پیشرفته توربین بادی از قبیل، آلورینگ، ژل کوت و ...

زمین گرمایی

فناوری های پیشرفته حوزه زمین گرمایی

زیست توده

طراحی و ساخت کوره های پیشرفته حرارتی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستمهای تبادل حرارتی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستمهای خنک گازی

طراحی و ساخت کوره های پیشرفته کنترل بهینه سیستم

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پردازش و آماده سازی خوراک زباله سوز

طراحی و ساخت لاینرهای پیشرفته

طراحی و ساخت موتورهای پیشرفته بیوگازسوز

طراحی و ساخت سیستم پیشرفته تصفیه بیوگاز

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تزریق بیوگاز به شبکه گاز سراسری

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ایمن سازی سیستم

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستمهای گازی سازی با سوخت زائدات چوبی ، سوخت زائدات گیاهی و کشاورزی و سوخت زائدات جامدات شهری

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تصفیه گاز سنتز تولید شده

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید برق و حرارت همزمان

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پیرولیز زائدات جامدات شهری، لجن، زائدات چوبی و کشاورزی

طراحی وساخت تجهیزات پیشرفته هضم خشک، هضم نیمه خشک، هضم سریع و هضم نرخ بالای مواد آلی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تصفیه و ذخیره بیوگاز خروجی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته افزایش بازده خروجی سیستمهای هضم بی هوازی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته آبگیری محصولات خروجی

تولید RDF در ظرفیت های مختلف، ساخت کوره های تولید RDF، تغذیه سیستمهای RDF و سامانه های حمل و نقل RDF

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته خردکن مواد ورودی

تولید، تصفیه و ذخیره سازی سوختهای زیستی از زائدات

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته روغن گیری از مواد زائدات کشاورزی

تولید بیواتانول ( نسل دوم و سوم )

تولید بیودیزل از جلبک، از گازسازی، از فرآیند فیشر – ترویش

تولید بیودیزل ( ترانس اسیتریفیک سیون )

تولید بیوبوتانول،DME

تولید بیوگاز ( از طریق ریفورینگ )

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ذخیره سازی


 

جدول 11 – محصولات پیشرفته سایر حوزه ها ( عمومی شناختی )


دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

رده

محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

علوم شناختی

سیستم های یادگیری و رباتیک شناختی

نرافزارهای پیشرفته

ادوات کنترل حیوانات از طریق سیگنالهای مغزی

رده1

سیستمهای پیشرفته کنترل شونده با سیگنالهای مغزی

اندام های مصنوعی کنترل شونده با فرمانهای مغزی و عصبی، سیستمهای کنترل شونده با فرمانهای مغزی ( اتومبیل، موبایل،صندلی )

نرم افزارهای مدلسازی رفتار

نرم افزارهای مدلسازی نورون ها، شبکه های نرونی، مدل های تحلیل رفتار

سیستم های پیشرفته واسط مغز و رایانه

حسگرها، سیستم های پردازش، سیستم های فیدبک مغزی

رباتهای پیشرفته شناختی

رباتهای هوشمند، ماشین های هوشمند، رباتهای یادگیر، رباتهای مورد استفاده در درمان و تشخیص اختلالات شناختی

تجهیزات آموزش و پرورش شناختی

بسته های پیشرفته آموزشی شناختی

ابزارهای آموزش و پرورش شناختی

بازیهای پیشرفته نرم افزاری شناختی

بازیهای ارتقاء توجه، بازیهای ارتقاء شناخت اجتماعی، بازیهای ارتقاء توانمندی های تصمیم گیری، قضاوت، حافظه و دیگر قابلیت های شناختی

اسباب بازیهای پیشرفته شناختی

اسباب بازیهای هوشمند تشخیص اختلالات شناختی و توانبخشی


 

جدول 12 – محصولات پیشرفته سایر حوزه ها ( گیاهان داروئی و کشاورزی )


دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

رده

محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

گیاهان داروئی و کشاورزی

گیاهان داروئی و طب سنتی

کاشت، داشت و برداشت

طراحی، تولید و پیاده سازی مواد و سامانه های پیشرفته کنترل آفات و بیماریها

1

طراحی، تولید و پیاده سازی مواد و سامانه های پیشرفته تولید محصولات ارگانیک

فرآوری و استحصال

تولید، استخراج و خالص سازی انواع ماده موثره گیاهان داروئی اعم از بومی و غیربومی مبتنی بر استانداردهای ملی و بین المللی به روشهای پیشرفته

2

تولید انواع داروهای گیاهی پیشرفته که اثر بخشی (Efficacy)، ایمنی (Security) و قدرت داروئی (Potency) بالائی دارند.

تولید انواع افزودنیها و نگهدارنده های گیاهی و طبیعی استاندارد به روشهای پیشرفته

فنی و مهندسی
کشاورزی

ماشین آلات پیشرفته

طراحی و ساخت ماشین آلات پیشرفته کاشت، داشت، برداشت و فرآوری محصولات کشاورزی و گیاهان داروئی

در صورت وجود عملیات ریخته گری، آبکاری و رنگ کاری: رده (4)
سایر موارد: رده (3)

فناوری اصلاح و تهیه بذر و نهال

فناوری بذر و نهال در گیاهان داروئی و محصولات کشاورزی

تولید بذراستاندارد متحمل به شوری و خشکی

1

تولید بذر مادری استاندارد

تولید بذر استاندارد با ماده موثره بالاتر

تولید بذر استاندارد با عملکرد بالاتر

تولید بذر استاندارد با کیفیت بالاتر

خاک و آب کشاورزی

سامانه های مرتبط با بیابان زدائی

طراحی، تولید و پیاده سازی سامانه های پیشرفته بیابان زدائی

1

سامانه های مرتبط با حفاظت خاک

طراحی، تولید و پیاده سازی سامانه های پیشرفته کاهش آلودگی خاک

2

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته مدیریت پسماند

3

طراحی و تولید و پیاده سازی سامانه های پیشرفته فرسایش زدائی

2

طراحی، تولید و پیاده سازی سامانه های پیشرفته مبارزه با خشکسالی و شوری

2ادامه جدول 12 – محصولات پیشرفته سایر حوزه ها ( گیاهان داروئی و کشاورزی )

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

رده

محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

گیاهان داروئی و کشاورزی

خاک و آب کشاورزی

آب و آبیاری

طراحی، تولید و پیاده سازی سامانه های پیشرفته آبیاری

2

طراحی، تولید و پیاده سازی سامانه های پیشرفته انتقال آب

سامانه های پیشرفته پیش بینی و شبیه سازی کمیت و کیفیت آب سطحی

سامانه های پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت مصرف آب سطحی

اصلاح خاک به روشهای پیشرفته

طراحی و تولید کودهای آلی پیشرفته

3


 

جدول 13 – محصولات پیشرفته سایر حوزه ها ( نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی)


دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

رده

محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

گیاهان داروئی و کشاورزی

اکتشاف

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اکتشاف

تجهیزات انفجاری و ...

4

تجهیزات سرچاهی ویژه میادین اکتشافی

طراحی وساخت ابزارهای دقیق

ژئوفون، کابل، بلاستر، Laul، Laux و...

3

حفاری

چاه پیمائی

LWD

Wire Line Logging

DST

رشته حفاری (driillstring)

DrillPipe

Drill Collar

Stabllizer های پیشرفته

Viberation Dampner

Fishing Toolsهای پیشرفته

لوله های جداری و آستری

تجهیزات ساخت لوله های جداری و آستری منطبق بر استاندارد APl Bull 5C2 . Performance Properties of Casing . Tubing and DrillPipe

5

Accessories

Liner Hanger

سیال حفاری

افزودنی های پیشرفته سیال حفاری

3

تجهیزات تست سیال حفاری ( به غیر از تست شیمیایی)

سیمان حفاری

انواع افزودنی های سیمان حفاری (به غیر از لمک)

در صورت وجود عملیات ریخته گری، آبکاری و رنگ کاری: رده (4) سایر موارد رده: (3)

تجهیزات سیمان کاری

تجهیزات تزریق اسید

پمپ های مخصوص تزریق اسید

مخلوط کننده های اسید

Coflex Hoses

مته

مته سه کاجه

مته PDCادامه جدول 13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها (نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی)

رده

زیر دسته چهارم

زیر دسته سوم

زیر دسته دوم

زیر دسته اول

دسته اصلی

در صورت وجود عملیات ریخته گری،آبکاری و رنگ کاری:رده (3)
سایر موارد: رده (3)

مته الماسه

مته (ادامه)

حفاری (ادامه)

نفت

محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

دیگر انواع مته

5

Circulating system

دکل حفاری

Hoisting system

Power system

Monitoring system

Rolating system

Well control system

5

mwd

حفاری جهت دار

جابرو

موتورهای درون چاهی

Extendedreach drilling equipment

4

Sealing equipment

Well-head eqipment

4

Sv3

تجهیزات تکمیل و آماده سازی چاه

packer

Polish mill

5


تجهیزات پیشرفته ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی و دی اکسید

مخازن

4


تجهیزات پیشرفته فراز آوری مصنوعی

4


سیستمها ی پیشرفته کنترل هوشمند (چاههای هوشمند)

بهره برداری


ابزارهای پیشرفته ثبت اطلاعات تولید
از چاه(pit)

درخت کریسمس و تفکیک گر و ...

تجهیزات پیشرفته بهره برداری


تجهیزات سر چاهی ویژه میادین دریایی

4

پمپ درون چاهی و ...

طراحی، تولید و یا پیاده سازی کلیه فناوریهای مربوط به ازدیاد برداشت

تجهیزات سر چاهی ویژه برداشت و پمپ های درون چاهیادامه جدول 13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها (نفت ،گاز پالایش و پتروشیمی)

رده

زیردسته چهارم

زیردسته سوم

زیردسته دوم

زیردسته اول

دسته اصلی

4

توربین، توربوکمپرسور،الکتروموتور، پمپ،ژنراتور و .....

ماشینهای دوار پیشرفته

تجهیزات و مواد

نفت

محصولات پیشرفته سایر حوزه ها


کمپرسورهای پیشرفته بویژه با ظرفیت فوق بالا

در صورت وجود عملیات ریخته گری، آبکاری و رنگ کاری: رده (4)
سایر موارد :رده (3)


انواع لوله و پروفیل اتصالات پیشرفته


مخازن و برجهای تقطیر و ظروف
تحت فشار
(Pressure Vessel)
پیشرفته بویژه فشار بالا و آلیاژی

مبدلهای حرارتی ، چگالنده ها و ...

ساخت تجهیزات پیشرفته حرارتی و برودتی


تیپ مشعل (Flar Tip)و بسته های بازیافت گازهای مشعل(FiareGas Recovery)


شیرهای صنعتی پیشرفته


سیستمهای تهویه و تبرید پیشرفته


تجهیزات پیشرفته ویژه پایش خوردگی و حفاظت کاتدیک

دستگاه رسوب زدایی لوله های مبدل های حرارتی (هیدرومکانیک)

تجهیزات پیشرفته رسوب زداییادامه جدول 13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها (نفت ،گاز،پالایش و پتروشیمی)

رده

زیر دسته چهارم

زیر دسته سوم

زیر دسته دوم

زیر دسته اول

دسته اصلی

4

اکرولئین ،آلفاالفین ها،پلی استال،evaاسید اکریلیک ،اتیلن پروبیلن الاستومر،اتیلن اکساید ،اکسید پروبیلن،اکریلونیتریل

مواد پتروشیمیایی پیشرفته

پایین دستی

نفت

محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

دمولسیفایرهای جدا کننده نفت و آب


طراحی و تولید سیستمهای پیشرفته بازیافت کاتالیستهای مصرفی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

3


تولید جاذب های پیشرفته مصرفی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

در صورت وجود عملیات ریخته گری، آبکاری و رنگ کاری : رده (4)
سایر موارد:رده (3)


تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پالایش نفت و گاز و بهینه سازی تولید
تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته انتقال گاز ،نفت و فرآورده ها


تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته بهبود عملکرد و ارتقاء راندمان واحدهای عملیاتی


4


تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سولفورزدایی و شیرین سازی نفت و فرآورده های نفتی

تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته کراکینگ نفت خام و فرآورده های سنگین


تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته نمک زدایی از نفت خام

افزایش عدد اکتان و ...

تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته بهبود کیفیت خواص فرآورده ها


تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته کاهش ارسال گاز به فلز و بازیافت گازهای ارسالی به فلزتولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پایش ،مونیتورینگ و ارتقاء سیستمهای حفاظت صنعتی

ادامه جدول 13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها (نفت ،گاز پالایش و پتروشیمی)

رده

زیر دسته چهارم

زیر دسته سوم

زیر دسته دوم

زیر دسته اول

دسته اصلی

4طراحی و تولید سیستمهای پیشرفته بازیافت کاتالیستهای مصرفی صنعت نفت

گاز

محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

3تولید جاذب های پیشرفته مصرفی صنعت نفت

5


افزایش کبفبت بنزین از طریق اصلاح و بهبود فرآیند و یا استفاده از فرآیندهای جدید

فرایندهای پالایشگاهی

پالایش

طراحی و ساخت پتروپالایشگاهها

کاتالیست های مورد نیاز پالایشگاه ها

4


تولید کاتالیستهای مصرفی پتروپالایشگاهها

تجهیزات مورد نیاز پالایشگاه ها
ادامه جدول 13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها (نفت،گاز پالایش و پتروشیمی)

رده

زیردسته چهارم

زیردسته سوم

زیردسته دوم

زیردسته اول

دسته اصلی

1

انواع پلیمرهای مهندسی و کارایی بالا
(high performance)

ایجاد دانش فنی تولید مواد پتروشیمیایی
(licensor)

بالادست

پتروشیمی

محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

انواع پلیمرهای گرید پزشکی

پلیمرهای کریستال مایع

سایر پلیمرها

سایر مواد پتروشیمیایی

طراحی فرایندهای اصلاح شده برای تولید
محصولات در صنعت پتروشیمی

4

کاتالیستهای اختصاصی نفت وگاز

کاتالیستهای پیشرفته مورد نیاز صنعت نفت وگاز وپتروشیمی

کاتالیستهای مشترک نفت، گاز و پتروشیمی

کاتالیستهای پلیمری پتروشیمی

کاتالیستهای غیر پلیمری پتروشیمی

انواع کاتالیستهای مورد نیاز پالایشگاه ها

طراحی و ساخت سیستمهای بازیافت کاتالیستهای مورد نیاز صنعت پتروشیمی

ساخت کاتالیست های با پایه مونولیتی

4

تولید جاذب های پیشرفته مورد نیاز نفت، گاز و پتروشیمی

افزودنی های مورد نیاز صنعت پتروشیمی

آغازگرهای مورد نیاز صنعت پتروشیمی

رده (3(
در صورت وجود عملیات ریخته گری، آبکاری و رنگ کاری: رده (4(

ساخت انواع شیرهای فشار قوی (بالای 1000 بار) و دما بالا (بالای 300 درجه سانتیگراد(

ساخت انواع تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی

ساخت انواع پمپ های دور بالا ...

ادامه جدول 13- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها (نفت،گاز ،پالایش و پتروشیمی)

رده

زیر دسته چهارم

زیر دسته سوم

زیر دسته دوم

زیر دسته اول

دسته اصلی

1


طراحی و ساخت نرم افزارهای پیشرفته شبیه سازی بالا دستی نفت

بالادست (ادامه)

پتروشیمی (ادامه)

محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

3

تولید آلیاژهای پلیمری پیشرفته

پلاستیک ها

پایین دست

پلیمرهایهوشمند

تولید پلیمیرهای رسانا و نیمه رسانا

4

تولید انواع تایرها(وسایل نقلیه جاده ای-هواپیما-سایر وسایل نقلیه)

لاستیک ها

تولید لاستیک های پیشرفته چند کارکردی

3

تولید چسب ها و مواد چسبنده دما بالا

رنگ و رزین

مواد پیشرفته درزگیر و عایق

تولید بتونه ها ،رنگ ها و انروژلها

3

تولید انواع پارچه های برای کاربری های خاص

الیاف و نساجی

تولید الیاف کربن

تولید الیاف کولار

3

کامپوزیت های دما بالا

کامپوزیت های زمینه پلیمری

کامپوزیت های زیست سازگارکامپوزیت های زیست تخریب پذیرکامپوزیت های جاذب صورت و انرژی


پوشش های کامپوزیتی رادار گریز

الی:رده (4)
غیر الی:رده(3)

حلالهای جداسازی و تصفیه و شیرین سازی

حلالها و افزودنی

سایر حلالها

افزودنیهای شیمیایی فلوتاسبور در فرایندهای معدن

بازدارنده های خوردگی و رسوب

روان کننده ها

افزودنی های دیرسوز کننده

سایر افزودنی ها 

جدول 14-محصولات پیشرجدول 14-محصولات پیشرفته سایر حوزه ها(آب،خاک و هوا)


رده

زیر دسته چهارم

زیر دسته سوم

زیر دسته دوم

زیر دسته اول

دسته اصلی

1


سیستمهای پیش بینی و شبیه سازیسامانه مرتبط با اتمسفر و هوا

آب،خاک و هوا

محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

2


سیستمهای سخت افزاری کاهش آلودگی هوا

1


سیستمهای نرم افزاری کاهش آلودگی هوا

3


فناوریهای کاهش یا انتقال ریزگردها

2 2


سیستمهای پیشرفته تولید آب از رطوبت

سامانه های مرتبط با رطوبت و شبنم هوا

سیستمهای پیشرفته تولید آب از شبنم

سیستمهای پیشرفته جذب،کنترل و ایمنی بارشسامانه های مرتبط با بارش

سیستمهای پیشرفته مدیریت ابر

سیستمهای پیشرفته کاهش مصرف آبسامانه های مرتبط با آب سطحی

تجهیزات و مواد جلوگیری از تبخیر آبهای سطحی از سطح دریاچه ها و مخازن سدها

سیستمهای پیشرفته انتقال آب

3


سیستمهای پیشرفته استحصال و بهره برداری

سامانه های مرتبط با آب زیرزمینی

1


سیستمهای پیشرفته پیش بینی و شبیه سازی کمیت و کیفیت آب زیرزمینی

سیستمهای پیشرفته پیش بینی و هشدار سیل و زلزله

سامانه های مرتبط با تغییر آب و هوا

2

فناوریهای پیشرفته نمک زدائی

سامانه های پیشرفته شیرین سازی

سامانه های مرتبط با آب شور دریافناوریهای تقطیر غشائی

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته بازیافت نمک و نمک زدائی بدون پساب

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستم بیوراکتورهای غشائی بی هوازی و طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستم سلولهای سوختی میکروبی: رده(2)
سایر موارد :رده(3)

سامانه های نوین استحصال انرژی از پساب(شامل آب وبرق)

سامانه های پیشرفته تصفیه


سامانه های مرتبط با بازیافت و فاضلاب

تجهیزات و مواد تصفیه اولیه پیشرفته با انرژی کارآمد(راندمان بالا)

سامانه های هوادهی با انرژی کارآمد(راندمان بالا)

تجهیزات مربوط به بازیافت گرمای تلف شده

روشهای پیشرفته بهره برداری از لجن

روشهای پیشرفته تصفیه لجن و دفع آن

روشهای پیشرفته بازیافت/خارج ساخت مواد مغذی

2

روش اشعه ماوراءبنفشسامانه های پیشرفته گندزذائی


روش ازناسیون

فناوریهای پیشرفته اکسیداسیون

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته گندزدائی با استفاده از اشعه مافوق صوت

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته گندزدائی با برم

طراحی و ساخت تجهیزات پاستوریزاسیون با کمک گرمای تلف شده


 

جدول 15-محصولات پیشرفته سایر حوزه ها(معدن)


رده

زیر دسته سوم

زیر دسته دوم

زیر دسته اول

دسته اصلی2

طراحی و ساخت ابزارها و تجهیزات بررسیهای ژئوفیزیکی و تهیه و عرضه نقشه های ژئوفیزیک

نیمه تفضیلی اکتشاف

معدن

محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

طراحی و ساخت ابزارها و تجهیزات آنالیز نمونه های بدست آمده از ترانشه ها و چاهکها

طراحی و ساخت ابزارها و تجهیزات آنالیز مغزه ها و برشها


جهت تشخیص امتداد و گسترش ماده معدنی

تفضیلی اکتشاف

مطالعات و عملیات ژئوفیزیک

درصورت وجود عملیات ریخته گری،رنگ کاری و آبکاری:رده (4)
سایر موارد:رده (5)

حفاری-حفر گمانه2

مطالعات مینرالوگرافی و پتروگرافی

طراحی و ساخت ابزارها و تجهیزات آنالیز و تعیین مشخصات دقیق ماده معدنی(عیار مقدار باطله و...)
Icp mass

3

گشایش معادن زیرزمینی و روبازطراحی معدن

به جز طراحی سیستم نگهداری و پایداری (مطالعات مکانیک سنگ و درزه نگاری): رده(1)
سایر موارد: رده (5)

طراحی سیستم

2

طراحی و ساخت ابزارها و تجهیزات آنالیز
Icp mass

طراحی و ساخت ابزارها و تجهیزات برداشت نمونه تست تکنولوژی

3

طراحی و ساخت ماشین آلات پیشرفته فلوتاسیون

فرآوری

طراحی و ساخت ماشین آلات پیشرفته بسته بندی
 

جدول 16 ـ محصولات سایر حوزه ها (ساختمان و مسکن راه سازی ریلی و دریایی)


دسته اصلی

زیردسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

رده

محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

فناوریهای ساختمان و مسکن

مصالح ساختمانی

بتنها،سیمانها و آرماتورهای خاص

3

نمادهای پیشرفته عایق صوت و حرارت

مواد پیشرفته افزودنی بتن

مواد پیشرفته افزودنی گچ (04)

سازه

سیستمهای پیشرفته میراکشنده انرژی زلزله

سازه ها و اتصالات سازه ای پیشرفته

تأسیسات و تجهیزات نوین

شیرآلات پیشرفته الکترونیکی، نوری، ترموستات دار

2

سیستم گرمایشی – سرمایشی متمرکز و غیر متمرکز

درصورت وجود عملیات ریخته گری – رنگاری و آبکاری: رده (4)
سایر موارد: رده (3)

تونل سازی

ماشین آلات پیشرفته حفاری

تجهیزات پیشرفته نشیب

تجهیزات پیشرفته ایمنی

فناوریهای راه سازی

روسازی

امولسیونهای قیری پیشرفته

4

ماشین آلات پیشرفته حمل قیر

قیرهای پلیمری پیشرفته

آسفالتهای گوگردی پیشرفته

آسفالتهای رنگی پیشرفته

بتن فشرده فشنگی

رویه های بتنی جدید

زیرسازی

ژئونکستایل

3

ماشین آلات احداث

4

ایمنی و بهره برداری

علائم

1

روشهای نوین نگهداری

مواد پیشرفته جوان کننده آسفالت و قیر

3

مواد پیشرفته جایگزین نمک

2

درزگیرهای پیشرفته آسفالت قیری و بتنی

3

خودروهای پیشرفته

خودروهای تاکتیکی و .

5ادوات و تجهیزات پیشرفته صنایع خودرو

2

محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

فناوریهای ریلی

تجهیزات پیشرفته ریلی

سیستمهای پیشرفته ایمن سازی و ...

3

قطارهای پرسرعت


5

فناوریهای دریایی

سازه های پیشرفته دریایی


5

تجهیزات پیشرفته دریایی

کابلهای پیشرفته و ...

3

موتورهای دریایی

مغناطیسی، یونی، سوخت اتمی

درصورت وجود عملیات ریخته گری، آبکاری و رنگ کاری:رده(4) سایر موارد: رده (3)

متعلقات پیشرفته موتورها

شناور

سطح و اثر سطحی

3

سیستمهای پیشرفته خنثی سازی ارتعاشات مکانیکی

2

زیر سطحی

سیستمهای پیشرفته اکسیژن ساز: رده (2) سایر موارد: رده (3)

غواصی

قطعات پیشرفته شناور

درصورت وجود عملیات ریخته گری، آیگیری و رنگ کاری: رده (4) سایر موارد: رده (3)

طراحی و ساخت اتاقهای فشار

طراحی و ساخت برجهای غواصی و مخازن اشباع

طراحی و ساخت غواص برهای پیشرفته

 

هیئت وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/252736
تعداد بازدید : ۲,۱۰۱
کلیدواژه ها: قوانین و مقررات,پهپاد,موسسه پهپاد,بدون سرنشین,هواپیمای بدون سرنشین,وسایل هوایی بدون سرنشین,سازمان هواپیمایی کشوری,مجوز پهپاد,خرید و فروش پهپاد,گواهینامه پهپاد,
اخبار مرتبط

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

فهرست موضوعات فعال تالار گفتگوی پهپاد

آخرین موضوعات فعال
زمان
۱۳۳۵ روز قبل
۱۳۳۷ روز قبل
۱۳۴۱ روز قبل