سند خط مشی صیانت از حریم شخصی کاربران پهپاد

مؤسسه پرنده‌های هدایت پذیر از دور - پهپاد - pahpad.com
خط مشی صیانت از حریم شخصی کاربران موسسه پهپاد

 

موسسه پرنده‌های هدایت پذیر از دورموسسه پهپاد  ، حریم‌شخصی اعضاء و بازدید کنندگان را محترم می‌شمارد و به حفاظت از اطلاعات شخصی اعضاء و بازدید کنندگان خود پایبند است. این سند بیان کننده خط‌مشی صیانت از حریم‌شخصی، مربوط به وب سایت پهپاد به نشانی www.pahpad.com است. ما هیچگونه اطلاعات شخصی شما را هنگامی که وب سایت ما را ملاحظه می‌کنید، جمع آوری نمی کنیم، مگر اینکه شما، آن اطلاعات را در اختیار ما قرار دهید، به ویژه به نحوی که در این خط‌مشی آمده است. این خط‌مشی بهم پیوسته و مرتبط با سند "شرایط و ضوابط استفاده" است که در نشانی http://www.pahpad.com/fa/termofuse در دسترس است.
این سند خط‌مشی، قوانین عمومی ما را در جمع آوری و استفاده از اطلاعات اعضاء و بازدید کنندگان وب سایت‌های ما شرح می‌دهد. ما می‌خواهیم مطمئن شویم که شما می دانید، اطلاعاتی که شما در اختیار ما نهاده اید را، چگونه استفاده خواهیم کرد، یا استفاده نخواهیم کرد. برای همین، برای فهمیدن کامل حقوق خود، از شما می‌خواهیم تا این سند خط‌مشی را مطالعه نمایید.
در مورد بازدیدکنندگان، وب سایت‌های ما در شبکه جهانی وب برای بازدید عموم تعبیه شده است. در این راستا شما در شبکه جهانی وب می‌توانید از وب سایت‌های ما بازدید نمایید بدون آنکه هویت، یا سایر اطلاعات شخصی خود را برای ما فاش کنید.
در مورد اعضاء و همکاران فعلی و آینده، هنگامی که شما اطلاعات شخصی هویتی (هر گونه اطلاعاتی که هویت شما را فاش کند) در اختیار ما قرار می‌دهید، می‌توانید مطمئن باشید که این اطلاعات تنها برای پشتیبانی ارتباط شما و پهپاد مورد استفاده قرار خواهدگرفت.
 
پهپاد چه نوع اطلاعاتی را جمع آوری می‌کند؟
هنگامی که شما از وب سایت ما بازدید می‌کنید، وب سرور ما اطلاعات پایه شما را جمع آوری می‌کند. این اطلاعات درباره نام دامنه، زمان بازدید، صفحاتی که از آن بازدید کرده اید، است که شامل اطلاعات هویتی نیست، به جز مواقعی که برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده از سیستم مورد نیاز است.
هنگامی که شما برای استفاده از خدمات پهپاد، ثبت نام می‌کنید، اطلاعات تماس و پرداخت خود را در اختیار ما قرار می‌دهید، که اطلاعات تماس به طور نوعی، شامل نام، نشانی و شماره تلفن شما است و اطلاعات پرداخت شما نیز به طور نوعی شامل اطلاعات کارت اعتباری شما است.
تا زمانی که شما مشتری پهپاد باقی بمانید، اطلاعات با توجه به وضعیت حساب کاربری، نوع خدمات و کار سیستم، مدیریت می‌شوند. به علاوه ممکن است نامه‌های الکترونیکی مشتری و سایر مراسلات و مکاتبات با مشتری در صورت لزوم ذخیره شوند.
 
ما اطلاعات را چگونه استفاده می‌کنیم؟
پهپاد اطلاعات شخصی شما را مورد مبادله یا اجاره یا فروش، با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی ثالث قرار نخواهد داد.
ما از اطلاعات تماسی که در اختیار ما نهاده اید در جهت برقراری خدمات شما استفاده می‌کنیم. همچنین از اطلاعات پرداخت شما تنها در فرایند پرداخت استفاده می کنیم. ما اطلاعات دیگری نظیر وضعیت حساب کاربری، نوع سرویس و ثبت‌های مشتری را، در فرایند برقراری سرویس استفاده می‌کنیم. با زدن دکمه‌های "ارسال" یا "ثبت" هر بازدیدکننده، به صراحت رضایت خود را برای استفاده از این اطلاعات در جهت مقاصدی که در این سند خط مشی بیان شده، اعلام می‌دارد.
پهپاد ممکن است اجازه دسترسی به اطلاعات مشتری را به همکاران و اشخاص ثالث بخصوصی بدهد. برای مثال، برای ارسال اطلاعات محصولی که ممکن است مورد علاقه شما باشد ، یا برای اینکه باب همکاری خاصی با شما باز شود. همچنین پهپاد ممکن است اطلاعات مشتری را برای ارسال اطلاعات سیستم یا اطلاع در مورد محصول و خدمات جدید، یا ارتقاء یافته، در صورتیکه مشتری قبلا اجازه ارسال آن را داده باشد، استفاده کند. مشتری این حق را دارد که نخواهد نامه‌های الکترونیکی تبلیغاتی مرتبط با همکاران و اشخاص ثالث را از پهپاد دریافت کند و برای توقف ارسال، می‌تواند نامه ای به صندوق پستی الکترونیکی partners-unsubscribe [at] pahpad.com ارسال نماید.
واحدهای مورد اعتماد پهپاد ، مسوول پردازش و استفاده از برخی از اطلاعات ارسال شده، نظیر فرم‌های ثبت سفارش، هستند. این واحدها حق استفاده از این اطلاعات، خارج از چهارچوب مشخص شده بوسیله ما، را ندارند ومحرمانگی چنین اطلاعاتی را حفظ می‌کنند.
ما ممکن است که اطلاعات تماس شما(اعضاء سازمانی) را با رضایت و اجازه شما، در فهرست حسن انجام کار و رضایت اعضاء قرار دهیم.
ما اطلاعات شخصی و حساب کاربری مشتری را فاش نخواهیم کرد، مگر اینکه متقاعد شویم افشای این اطلاعات در جهت شناسایی یا تماس یا اقامه دعوی علیه کسی باشد که باعث صدمه و خسارت به حقوق و اموال پهپاد یا اعضاء پهپاد یا دیگران شده باشد. ما ممکن است اطلاعاتی را مطابق با قانون، یا در جایی که پهپاد متقاعد شود که، قانون نیازمند این اطلاعات است، در اختیار مقامات قضایی قرار دهیم.
پهپاد همچنین محتویات هیچ نامه الکترونیکی، یا مراسلات و مکاتباتی که پهپاد برای اعضاء خود ذخیره می‌کند را برای هیچ شخص ثالثی افشا نخواهد کرد، مگر در (الف) موضوع سلامت و ایمنی عمومی مطرح باشد، (ب) در ارتباط با انتقال اموال تجاری دیگری به مشتری باشد، (ج) مورد نیاز برای انجام سفارش، خدمات پس از فروش، بررسی‌های حقوقی باشد که پهپاد به صلاحدید خود منفردا آن را، لازم بداند. (د) لازم باشد که برای پیگیری امور جنایی در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد.
پهپاد هر گونه سانسور، ویرایش، تغییر یا دستکاری را در هرگونه نظرسنجی، نظارت بر برقراربودن ارتباط که بوسیله مشتری یا دیگران انجام می‌شود، صراحتاً رد می‌کند. هر چند پهپاد هر گونه ارتباطی را که ممکن است به پهپاد یا اعضاء پهپاد یا دیگران صدمه بزند، مورد نظارت قرار می‌دهد، حتی ممکن است حذف یا قطع کند. مبنایی که پهپاد بر اساس آن اقدام به این کار می‌کند، بدون آنکه محدودیتی بیاورد، شامل نقض بالفعل و بالقوه سند "شرایط و ضوابط استفاده" می‌شود.
توجه داشته باشید که پهپاد ممکن است اطلاعات جمع آوری شده را در جهت اطلاع‌رسانی محصولات و خدمات خود یا اطلاع‌رسانی حساب کاربری شما مورد استفاده قرار دهد.
مشتری این حق را دارد که نخواهد نامه‌های الکترونیکی اطلاع‌رسانی یا تبلیغاتی پهپاد را دریافت کند و برای توقف ارسال، می‌تواند درخواستی به صندوق پستی الکترونیکی newsletter-unsubscribe [at] pahpad.com ارسال نماید. در این درخواست مشتری باید نام دامنه اینترنتی یا اطلاعات تماس خود را قید کند. مشتری انتخابی در مورد عدم دریافت نامه‌های الکترونیکی مرتبط با برقراری و نگهداری و به روز رسانی خدمات و حساب کاربری خود ندارد.
 
تبلیغات و کوکی های | Cookies اشخاص ثالث
اطلاعات پایه جمع آوری شده کاربر، برای کمک به ما در جهت آنالیز ترافیک وب، بهبود محتویات وب سایت ما و بهبود نحوه استفاده شما از وب سایت ما، مورد استفاده قرار می‌ گیرد.
ما اطلاعات شخصی اعضاء را مگر در مواردی که به صراحت در این سند خط‌مشی آمده است، مورد مبادله، اجاره یا فروش قرار نخواهیم داد. ما هم اکنون با شرکت‌های آنلاینی، قرارداد داریم که این اطلاعات را، از طرف ما مورد پردازش قرار می‌دهند تا ما را در جهت بهینه سازی و مدیریت کسب و کار و ارتباطات اینترنتی، کمک کنند. ما از خدمات شرکت‌های بازاریابی استفاده می‌کنیم که به ما کمک می‌کنند تا میزان کارایی برنامه‌های تبلیغاتی خود و نحوه استفاده بازدیدکنندگان از وب سایت خود را بسنجیم. برای این کار ما از کوکی هایی که شرکت بازاریابی در اختیار ما قرارداده، در وب سایت خود استفاده می‌کنیم. اطلاعاتی که شرکت بازاریابی ما بوسیله این کوکی ها جمع آوری می‌کنند، هویت شخص را مشخص نمی کند. این اطلاعات به ما کمک می‌کند، نوع اعضاء و جاذبه‌های وب سایت خود و اینکه کدام محصول یا خدمات پرطرفدارتر است، را متوجه شویم. اگر چه شرکت بازاریابی، اطلاعاتی که از وب سایت ما می‌آید را از طرف ما ثبت می‌کند، ولی اینکه این اطلاعات در کجا استفاده شود یا نشود را ما کنترل و مشخص می‌کنیم.
ما ممکن است از کوکی ها (اطلاعاتی است که یک وب سایت امکان ذخیره آن را روی رایانه شما دارد) در جاهایی استفاده کنیم. کوکی به یک برنامه کاربردی تحت وب، امکان پاسخ به شما را فراهم می‌کند و با نگهداری و بازیابی داده‌هایی در مورد سلایق شما، برنامه کاربردی تحت وب، می‌تواند عملیات خود را متناسب با نیاز، چیزهایی دوست دارید و چیزهایی که دوست ندارید، ترتیب دهد. اکثر مرورگرهای وب اجازه پایش اینگونه کوکی‌های را به شما می‌دهند. در مورد نحوه عملکرد این پایش باید، به دستورالعمل‌های مرورگر خود مراجعه کنید. اگر شما کوکی ها را در مرورگر خود غیرفعال نمایید، باید به این نکته توجه داشته باشید که از بسیاری از مزایای شخصی سازی یک برنامه کاربردی تحت وب، محروم خواهید شد و در صورت غیرفعال کردن کوکی ها، بسیار محتمل است که برخی از عملکردهای وب سایت، از کار بیفتند و یا بسیار کند شود.
 
وب سایت پهپاد امکان چت را نیز داراست. چت به شما امکان می‌دهد تا در یک گفتگوی زنده آنلاین در وب سایت ما شرکت کنید. برنامه چت اطلاعات خود را به صورت داخلی در سرورهای ما ذخیره می‌کند، با این حال ما هیچگونه اطلاعات هویتی شما را، جمع آوری نمی کنیم مگر اینکه خود شما این اطلاعات را به اختیار خود در اختیار ما قرار دهید.
 
من چگونه می‌توانم به اطلاعات شخصی خود دست پیدا کنم؟
هنگامی که شما مشتری ما شدید، می‌توانید به اطلاعات شخصی خود از قبیل نشانی و اطلاعات تماس خود، در هر زمان که خواستید، برای تغییر یا تصحیح، دسترسی پیدا کنید. به عنوان مشتری پهپاد ، شما می‌توانید با ورود به "بخش ویژه اعضای سایت" به اطلاعات شخصی خود دسترسی پیدا کنید. اطلاعات حساب کاربری شما به صورت امن نگهداری می‌شوند و تنها با وارد کردن، گذرواژه ای که خودتان انتخاب کرده اید، قابل دسترس است. اگر احتیاج به کمک و راهنمایی در مورد نحوه تصحیح اطلاعات خود داشتید، می‌توانید با ما از طریق ایمیل info [at] pahpad.com مکاتبه کنید.
 
تدابیر حفاظتی
پهپاد برای حفاظت از صدمه، سوء استفاده و تغییر نابجای اطلاعات تحت کنترل ما، تدابیر امنیتی وضع نموده است. هنگامی که شما شناسه و گذرواژه خود را وارد می‌کنید، این اطلاعات به وسیله گواهینامه SSL معتبر موسسه پرنده‌های هدایت پذیر از دور | موسسه پهپاد ، رمزنگاری شده و از یک کانال ارتباطی امن به سرور منتقل می‌شوند. همچنین در صفحاتی که اطلاعاتی نظیر شماره کارت اعتباری را، وارد می‌کنید نیز، از این فن‌آوری برای امن کردن کانال ارتباطی استفاده شده است.
 
پیوندها
از وب سایت ما پیوندهایی به سایر وب سایت‌ها وجود دارد، که ممکن است متعلق به شرکت‌ها و اشخاصی باشد، که وابستگی به پهپاد ندارند. ما مسئولیتی در مورد صیانت حریم شخصی و محتویات آن وب سایت‌ها نداریم و به شما توصیه می‌کنیم که جانب احتیاط را رعایت نمایید. به ویژه به شما توصیه می‌کنیم که خط‌مشی صیانت از حریم‌شخصی آن وب سایت را مطالعه کنید و مطمئن شوید که آن را پذیرفته‌اید. توجه داشته باشید که این سند خط‌مشی، تنها و تنها برای وب سایت www.pahpad.com صادق است.
 
حریم شخصی کودکان
پهپاد محصول و خدماتی به کودکان نمی‌فروشد. اعضاء پهپاد باید حداقل 18 سال سن داشته باشند. هر فرد زیر 18 سال("صغیر") برای اینکه مشتری پهپاد شود، باید دارای یک قیم باشد که سند "شرایط و ضوابط استفاده" را بپذیرد. اگر شما یک فرد زیر 18 سال هستید، ما قویاً به شما توصیه می‌کنیم که از وب سایت ما با اطلاع والدین و یا قیم خود، استفاده کنید.
 
تغییر در سند خط مشی ما
پهپاد حق تغییر این سند خط مشی را در هر زمان که بخواهد(از طریق تغییر این سند در وب سایت)، برای خود محفوظ می‌دارد. ما به شما توصیه می‌کنیم که به صورت دوره‌ای برای اطلاع از این تغییرات، به سایت مراجعه کنید. پس از هر تغییر فرض ما بر این است که شما، آن تغییر را پذیرفته‌اید. نسخه قابل استناد این سند خط مشی آخرین نسخه‌ای که در سایت موجود است، خواهد بود.
مشتری حق اینکه بخواهید، اطلاعات شخصی خود را از مجموعه داده های جمع آوری شده پهپاد ، حذف، یا افشا نشود را دارد، برای این منظور نامه ای به صندوق پستی privacy [at] pahpad.com ارسال نمایید. لطفاً در این نامه درخواست، نام کاربری و اطلاعات تماس خود را نیز قید کنید.
 
اگر شما پرسش یا نگرانی در مورد این سند خط مشی دارید، می‌توانید آن را از طریق صندوق پستی الکترونیکی privacy [at] pahpad.com با ما مطرح کنید.

تاریخ بروزرسانی : ۱۲ دی ۱۳۹۹ ۱۸:۱۶