تالارهای تخصصی گفتگوی هوافضا و ربات‌های هوایی، زمینی و دریایی

اطلاعیه ها
عنوان


مفقودی و سرقت پهپادها
پرنده های هدایت پذیر از دور یا پهپادها به عنوان ابزاری با کاربردهای مختلف در زندگی روزمره حضوری بسیار مشهود دارند. این وسایل بدون سرنشین همچنان که می توانند مفید باشند، عدم رعایت اصول و موازین امنیتی-اجتماعی-سیاسی و نظامی هر کشور و منطقه می تواند زمینه ساز ظهور و بروز مشکلات غیرقابل جبرانی را رقم بزند. لذا حفظ و حراست از مالکیت و عدم کاربرد در موارد مغایر با شرایط و حدود معین شده از سوی حکومت ها بسیار ضروری می باشد. در این تالار با همکاری فعالان پهپادی ایران و مدیریت جناب آقای حامد سعیدی(دبیر محترم کارگروه پهپادهای غیرنظامی اتحادیه کشوری صنایع هوایی و فضایی) و پس از تأیید صحت و اصالت خبر مفقودی و یا سرقت وسایل نقلیه هوایی، مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید، تا از بروز هرگونه تخلف و یا سوء استفاده احتمالی جلوگیری بعمل آید.


پرنده‌های هدایت پذیر از دور
عنوان

زیرتالارها

زیرتالارها

توسعه صنعت پهپاد


اطلاعیه ها


تبادل تجربه پهپادهای غیرنظامی
عنوان

زیرتالارها

چک لیست های پروازیمناطق پرواز ممنوع


کاربردها و حوزه های بهره برداری
عنوان

زیرتالارها

هوا و فضا
عنوان

مفاهیم اولیه پرواز