مفاهیم اولیه پرواز

عنوان

باد چیست؟

تاثیر گرمای نور خورشید بر کره زمین سبب میگردد یک طرف کره زمین گرم و طرف دیگر آن سرد باشد. این اختلاف دما باعث به حرکت در­آمدن جریان هوا از سطح زمین به سمت آسمان شده و از سمت روشن زمین به سمت تاریک  به حرکت در می­آید. این حرکت در بعضی مواقع آهسته بوده...
مدیر سایت  ۱۳۴۲ روز قبل