نشانی پستی: استان سمنان، شهرستان گرمسار، سه راه حاجی آباد، خیابان دانش بنیان، مرکز رشد واحدهای فناور

کدپستی: 3588115660

صندوق پستی: گرمسار - صندوق شماره 531-35815

تلفن تماس: 02334534126

واتساپ/تلگرام: 09352474747

نمابر: 02334534138

پیگیری درخواست های ارسال شده به موسسه پهپاد

ثبت شکایت، نظر، پیشنهاد و انتقاد

نام خود را وارد کنید.
نام خانوادگی خود را وارد کنید.
پست الکترونیک با www شروع نمی‌شود. پست الکترونیک خود را وارد نمایید.
پیش کد تلفن ثابت را در ابتدای شماره درج نمایید. شماره تلفن ثابت خود را وارد نمایید.
تلفن همراه خود را وارد نمایید.
کد پستی خود را وارد نمایید.
نشانی محل سکونت خود را وارد نمایید.
شرح دیدگاه خود را به صورت جامع درج نمایید.
نوع دیدگاه خود را انتخاب نمایید.


* = ضروری