فتوگرامتری هوایی

عنوان

نقشه برداری هوایی با پهپاد - روش فتوگرامتری برد کوتاه

نقشه برداری هوایی با پهپاد ، همان فتوگرامتری برد کوتاه می باشد که دوربین توسط وسایل پرنده بدون سرنشین، در موقعیت مورد نظر قرار گرفته و اقدام به تصویر برداری می نماید. پهپادهای رایج در نقشه برداری هوایی با روش فتوگرامتری برد کوتاه در دو نوع م...
عباس ملاجعفری  ۱۳۲۶ روز قبل

محاسن و معایب نقشه برداری هوایی با پهپاد چیست؟

نقاط قوت کیفیت بهتر تصاویر صرفه جویی در وقت صرفه جویی در هزینه عبور از خطرات دسترسی به مناطق صعب العبور     نقاط ضعف تاثیری پذیری از شرایط آب و هوایی آسیب پذیر در مقابل حیوانات محدودیت در ذخیره سازی انرژی حجم زیاد داده محدودیت در پهنه ...
مدیر سایت  ۱۳۳۴ روز قبل