تقویم و مناسبت های موسسه پهپاد

مناسبت های ماه اردیبهشت
  • ۱۴ اردیبهشت شهادت حضرت امیر مومنان علی(ع [ ٢١ رمضان ]
  • ۲۳ اردیبهشت عید سعید فطر [ ١ شوال ]
  • ۲۴ اردیبهشت عید سعید فطر [ ٢ شوال ]

اردیبهشت ۱۴۰۰
April - May 2021
رمضان - شوال - ١٤٤٢
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۸
17
٠٤
۲۹
18
٠٥
۳۰
19
٠٦
۳۱
20
٠٧
۱
21
٠٨
۲
22
٠٩
۳
23
١٠

۴
24
١١
۵
25
١٢
۶
26
١٣
۷
27
١٤
۸
28
١٥
۹
29
١٦
۱۰
30
١٧

۱۱
01
١٨
۱۲
02
١٩
۱۳
03
٢٠
۱۴
04
٢١
۱۵
05
٢٢
۱۶
06
٢٣
۱۷
07
٢٤

۱۸
08
٢٥
۱۹
09
٢٦
۲۰
10
٢٧
۲۱
11
٢٨
۲۲
12
٢٩
۲۳
13
٠١
۲۴
14
٠٢

۲۵
15
٠٣
۲۶
16
٠٤
۲۷
17
٠٥
۲۸
18
٠٦
۲۹
19
٠٧
۳۰
20
٠٨
۳۱
21
٠٩

مناسبت های ماه اردیبهشت
  • ۱۴ اردیبهشت شهادت حضرت امیر مومنان علی(ع [ ٢١ رمضان ]
  • ۲۳ اردیبهشت عید سعید فطر [ ١ شوال ]
  • ۲۴ اردیبهشت عید سعید فطر [ ٢ شوال ]