تقویم و مناسبت های موسسه پهپاد

مناسبت های ماه اَمرداد
 • ولادت امام علی النقی (علیه السلام) ۴ اَمرداد ولادت امام علی النقی (علیه السلام) [ ١٥ ذوالحجه ]
 • عملیات مرصاد ۵ اَمرداد عملیات مرصاد
 • واقعه غدیر خم ۷ اَمرداد واقعه غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ]
 • برائت از مشرکین ۹ اَمرداد برائت از مشرکین
 • ولادت امام موسی کاظم علیه السلام ۹ اَمرداد ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ]
 • ۱۳ اَمرداد روز مباهله [ ٢٤ ذوالحجه ]
 • حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی ۱۴ اَمرداد حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
 • تأسیس جهاد دانشگاهی ۱۶ اَمرداد تأسیس جهاد دانشگاهی
 • روز خبرنگار ۱۷ اَمرداد روز خبرنگار
 • روز حمایت از صنایع کوچک ۲۱ اَمرداد روز حمایت از صنایع کوچک
 • مقاومت اسلامی ۲۳ اَمرداد مقاومت اسلامی
 • شهادت استاد خلبان مجید فتحی نژاد ۲۴ اَمرداد شهادت استاد خلبان مجید فتحی نژاد
 • خانواده و تکریم بازنشستگان ۲۵ اَمرداد خانواده و تکریم بازنشستگان
 • بازگشت سرافرازانه آزادگان ۲۶ اَمرداد بازگشت سرافرازانه آزادگان
 • ۲۷ اَمرداد تاسوعای حسینی [ ٩ محرم ]
 • ۲۸ اَمرداد روز واقعه [ ١٠ محرم ]
 • کودتای 28 مرداد ۲۸ اَمرداد کودتای 28 مرداد
 • روز صنعت دفاعی ۳۱ اَمرداد روز صنعت دفاعی

اَمرداد ۱۴۰۰
July - August 2021
ذوالحجه - محرم - ١٤٤٢
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
17
٠٦
۲۷
18
٠٧
۲۸
19
٠٨
۲۹
20
٠٩
۳۰
21
١٠
۳۱
22
١١
۱
23
١٢

۲
24
١٣
۳
25
١٤
۴
26
١٥
۵
27
١٦
۶
28
١٧
۷
29
١٨
۸
30
١٩

۹
31
٢٠
۱۰
01
٢١
۱۱
02
٢٢
۱۲
03
٢٣
۱۳
04
٢٤
۱۴
05
٢٥
۱۵
06
٢٦

۱۶
07
٢٧
۱۷
08
٢٨
۱۸
09
٢٩
۱۹
10
٠١
۲۰
11
٠٢
۲۱
12
٠٣
۲۲
13
٠٤

۲۳
14
٠٥
۲۴
15
٠٦
۲۵
16
٠٧
۲۶
17
٠٨
۲۷
18
٠٩
۲۸
19
١٠
۲۹
20
١١

۳۰
21
١٢
۳۱
22
١٣
۱
23
١٤
۲
24
١٥
۳
25
١٦
۴
26
١٧
۵
27
١٨
مناسبت های ماه اَمرداد
 • ۴ اَمرداد ولادت امام علی النقی (علیه السلام) [ ١٥ ذوالحجه ]
 • ۵ اَمرداد عملیات مرصاد
 • ۷ اَمرداد واقعه غدیر خم [ ١٨ ذوالحجه ]
 • ۹ اَمرداد برائت از مشرکین
 • ۹ اَمرداد ولادت امام موسی کاظم علیه السلام [ ٢٠ ذوالحجه ]
 • ۱۳ اَمرداد روز مباهله [ ٢٤ ذوالحجه ]
 • ۱۴ اَمرداد حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
 • ۱۶ اَمرداد تأسیس جهاد دانشگاهی
 • ۱۷ اَمرداد روز خبرنگار
 • ۲۱ اَمرداد روز حمایت از صنایع کوچک
 • ۲۳ اَمرداد مقاومت اسلامی
 • ۲۴ اَمرداد شهادت استاد خلبان مجید فتحی نژاد
 • ۲۵ اَمرداد خانواده و تکریم بازنشستگان
 • ۲۶ اَمرداد بازگشت سرافرازانه آزادگان
 • ۲۷ اَمرداد تاسوعای حسینی [ ٩ محرم ]
 • ۲۸ اَمرداد روز واقعه [ ١٠ محرم ]
 • ۲۸ اَمرداد کودتای 28 مرداد
 • ۳۱ اَمرداد روز صنعت دفاعی