تقویم و مناسبت های موسسه پهپاد

مناسبت های ماه بهمن
 • حلول ماه رجب ۳ بهمن حلول ماه رجب [ ١ رجب ]
 • ولادت امام محمد باقر علیه السلام ۳ بهمن ولادت امام محمد باقر علیه السلام [ ١ رجب ]
 • شهادت امام هادی علیه السلام ۵ بهمن شهادت امام هادی علیه السلام [ ٣ رجب ]
 • ولادت امام جواد علیه السلام ۱۲ بهمن ولادت امام جواد علیه السلام [ ١٠ رجب ]
 • روز ملی فناوری فضائی ۱۴ بهمن روز ملی فناوری فضائی
 • ۱۵ بهمن ولادت مولی الموحدین امام علی ابن ابی طالب ( ع ) [ ١٣ رجب ]
 • عملیات والفجر مقدماتی ۱۸ بهمن عملیات والفجر مقدماتی
 • روز نیروی هوایی ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی
 • عملیات والفجر 8 ۲۰ بهمن عملیات والفجر 8
 • عملیات تحریرالقدس ۲۱ بهمن عملیات تحریرالقدس
 • شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان حضرت امام خمینی رحمة الله علیه ۲۱ بهمن شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان حضرت امام خمینی رحمة الله علیه
 • پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن پیروزی انقلاب اسلامی
 • عملیات فتح 4 ۲۲ بهمن عملیات فتح 4
 • روز جهانی رادیو ۲۴ بهمن روز جهانی رادیو [ 13 February ]
 • عملیات والفجر 5 ۲۷ بهمن عملیات والفجر 5
 • ۲۹ بهمن بعثت حضرت رسول اکرم ( ص ) [ ٢٧ رجب ]
 • قیام تاریخی مردم تبریز ۲۹ بهمن قیام تاریخی مردم تبریز
 • اقتصاد مقاومتی و کار آفرینی ۲۹ بهمن اقتصاد مقاومتی و کار آفرینی

بهمن ۱۴۰۱
January - February 2023
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٤٤
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
21
٢٨
۲
22
٢٩
۳
23
٠١
۴
24
٠٢
۵
25
٠٣
۶
26
٠٤
۷
27
٠٥

۸
28
٠٦
۹
29
٠٧
۱۰
30
٠٨
۱۱
31
٠٩
۱۲
01
١٠
۱۳
02
١١
۱۴
03
١٢

۱۵
04
١٣
۱۶
05
١٤
۱۷
06
١٥
۱۸
07
١٦
۱۹
08
١٧
۲۰
09
١٨
۲۱
10
١٩

۲۲
11
٢٠
۲۳
12
٢١
۲۴
13
٢٢
۲۵
14
٢٣
۲۶
15
٢٤
۲۷
16
٢٥
۲۸
17
٢٦

۲۹
18
٢٧
۳۰
19
٢٨
۱
20
٢٩
۲
21
٣٠
۳
22
٠١
۴
23
٠٢
۵
24
٠٣
مناسبت های ماه بهمن
 • ۳ بهمن حلول ماه رجب [ ١ رجب ]
 • ۳ بهمن ولادت امام محمد باقر علیه السلام [ ١ رجب ]
 • ۵ بهمن شهادت امام هادی علیه السلام [ ٣ رجب ]
 • ۱۲ بهمن ولادت امام جواد علیه السلام [ ١٠ رجب ]
 • ۱۴ بهمن روز ملی فناوری فضائی
 • ۱۵ بهمن ولادت مولی الموحدین امام علی ابن ابی طالب ( ع ) [ ١٣ رجب ]
 • ۱۸ بهمن عملیات والفجر مقدماتی
 • ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی
 • ۲۰ بهمن عملیات والفجر 8
 • ۲۱ بهمن عملیات تحریرالقدس
 • ۲۱ بهمن شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان حضرت امام خمینی رحمة الله علیه
 • ۲۲ بهمن پیروزی انقلاب اسلامی
 • ۲۲ بهمن عملیات فتح 4
 • ۲۴ بهمن روز جهانی رادیو [ 13 February ]
 • ۲۷ بهمن عملیات والفجر 5
 • ۲۹ بهمن بعثت حضرت رسول اکرم ( ص ) [ ٢٧ رجب ]
 • ۲۹ بهمن قیام تاریخی مردم تبریز
 • ۲۹ بهمن اقتصاد مقاومتی و کار آفرینی