تقویم و مناسبت های موسسه پهپاد

مناسبت های ماه آذر
 • عملیات نصر 9 ۱ آذر عملیات نصر 9
 • روز جهانی اعداد فیبوناچی ۲ آذر روز جهانی اعداد فیبوناچی [ 23 November ]
 • روز جهانی مهندس سیستم ۲ آذر روز جهانی مهندس سیستم [ 23 November ]
 • روز جهانی اسپرسو ۲ آذر روز جهانی اسپرسو [ 23 November ]
 • روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ۴ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ 25 November ]
 • سالروز تشکیل بسیج مستضعفان ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفان
 • روز نیروی دریایی ۷ آذر روز نیروی دریایی
 • ترور شهید محسن فخری زاده ۷ آذر ترور شهید محسن فخری زاده
 • عملیات طریق القدس ۸ آذر عملیات طریق القدس
 • ترور شهید دکتر مجید شهریاری ۸ آذر ترور شهید دکتر مجید شهریاری
 • روز جهانی نان تست فرانسوی ۸ آذر روز جهانی نان تست فرانسوی [ 29 November ]
 • جشن آذرگان ۹ آذر جشن آذرگان
 • تصرف پهپاد آرکیو ۱۷۰ آمریکا در خاک ایران ۱۳ آذر تصرف پهپاد آرکیو ۱۷۰ آمریکا در خاک ایران

آذر ۱۴۰۰
November - December 2021
ربيع الثاني - جمادي الاولي - ١٤٤٣
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۹
20
١٤
۳۰
21
١٥
۱
22
١٦
۲
23
١٧
۳
24
١٨
۴
25
١٩
۵
26
٢٠

۶
27
٢١
۷
28
٢٢
۸
29
٢٣
۹
30
٢٤
۱۰
01
٢٥
۱۱
02
٢٦
۱۲
03
٢٧

۱۳
04
٢٨
۱۴
05
٢٩
۱۵
06
٠١
۱۶
07
٠٢
۱۷
08
٠٣
۱۸
09
٠٤
۱۹
10
٠٥

۲۰
11
٠٦
۲۱
12
٠٧
۲۲
13
٠٨
۲۳
14
٠٩
۲۴
15
١٠
۲۵
16
١١
۲۶
17
١٢

۲۷
18
١٣
۲۸
19
١٤
۲۹
20
١٥
۳۰
21
١٦
۱
22
١٧
۲
23
١٨
۳
24
١٩
مناسبت های ماه آذر
 • ۱ آذر عملیات نصر 9
 • ۲ آذر روز جهانی اعداد فیبوناچی [ 23 November ]
 • ۲ آذر روز جهانی مهندس سیستم [ 23 November ]
 • ۲ آذر روز جهانی اسپرسو [ 23 November ]
 • ۴ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ 25 November ]
 • ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفان
 • ۷ آذر روز نیروی دریایی
 • ۷ آذر ترور شهید محسن فخری زاده
 • ۸ آذر عملیات طریق القدس
 • ۸ آذر ترور شهید دکتر مجید شهریاری
 • ۸ آذر روز جهانی نان تست فرانسوی [ 29 November ]
 • ۹ آذر جشن آذرگان
 • ۱۳ آذر تصرف پهپاد آرکیو ۱۷۰ آمریکا در خاک ایران