تقویم و مناسبت های موسسه پهپاد

مناسبت های ماه اردیبهشت
  • ۱۶ اردیبهشت شهادت امام جعفر صادق (ع) [ ٢٥ شوال ]
  • میلاد امام رضا علیه السلام ۳۱ اردیبهشت میلاد امام رضا علیه السلام [ ١١ ذوالقعده ]

اردیبهشت ۱۴۰۳
April - May 2024
شوال - ذوالقعده - ١٤٤٥
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
20
١٠
۲
21
١١
۳
22
١٢
۴
23
١٣
۵
24
١٤
۶
25
١٥
۷
26
١٦

۸
27
١٧
۹
28
١٨
۱۰
29
١٩
۱۱
30
٢٠
۱۲
01
٢١
۱۳
02
٢٢
۱۴
03
٢٣

۱۵
04
٢٤
۱۶
05
٢٥
۱۷
06
٢٦
۱۸
07
٢٧
۱۹
08
٢٨
۲۰
09
٢٩
۲۱
10
٠١

۲۲
11
٠٢
۲۳
12
٠٣
۲۴
13
٠٤
۲۵
14
٠٥
۲۶
15
٠٦
۲۷
16
٠٧
۲۸
17
٠٨

۲۹
18
٠٩
۳۰
19
١٠
۳۱
20
١١
۱
21
١٢
۲
22
١٣
۳
23
١٤
۴
24
١٥
مناسبت های ماه اردیبهشت
  • ۱۶ اردیبهشت شهادت امام جعفر صادق (ع) [ ٢٥ شوال ]
  • ۳۱ اردیبهشت میلاد امام رضا علیه السلام [ ١١ ذوالقعده ]