تقویم و مناسبت های موسسه پهپاد

مناسبت های ماه آذر
 • عملیات نصر 9 ۱ آذر عملیات نصر 9
 • روز جهانی اعداد فیبوناچی ۲ آذر روز جهانی اعداد فیبوناچی [ 23 November ]
 • روز جهانی مهندس سیستم ۲ آذر روز جهانی مهندس سیستم [ 23 November ]
 • روز جهانی اسپرسو ۲ آذر روز جهانی اسپرسو [ 23 November ]
 • روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ۴ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ 25 November ]
 • سالروز تشکیل بسیج مستضعفان ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفان
 • روز نیروی دریایی ۷ آذر روز نیروی دریایی
 • ترور شهید محسن فخری زاده ۷ آذر ترور شهید محسن فخری زاده
 • عملیات طریق القدس ۸ آذر عملیات طریق القدس
 • ترور شهید دکتر مجید شهریاری ۸ آذر ترور شهید دکتر مجید شهریاری
 • روز جهانی نان تست فرانسوی ۸ آذر روز جهانی نان تست فرانسوی [ 29 November ]
 • جشن آذرگان ۹ آذر جشن آذرگان
 • تصرف پهپاد آرکیو ۱۷۰ آمریکا در خاک ایران ۱۳ آذر تصرف پهپاد آرکیو ۱۷۰ آمریکا در خاک ایران
 • ۲۶ آذر شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) [ ٣ جمادي الثانيه ]

آذر ۱۴۰۲
November - December 2023
جمادي الاولي - جمادي الثانيه - ١٤٤٥
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. اَمرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷
18
٠٤
۲۸
19
٠٥
۲۹
20
٠٦
۳۰
21
٠٧
۱
22
٠٨
۲
23
٠٩
۳
24
١٠

۴
25
١١
۵
26
١٢
۶
27
١٣
۷
28
١٤
۸
29
١٥
۹
30
١٦
۱۰
01
١٧

۱۱
02
١٨
۱۲
03
١٩
۱۳
04
٢٠
۱۴
05
٢١
۱۵
06
٢٢
۱۶
07
٢٣
۱۷
08
٢٤

۱۸
09
٢٥
۱۹
10
٢٦
۲۰
11
٢٧
۲۱
12
٢٨
۲۲
13
٢٩
۲۳
14
٣٠
۲۴
15
٠١

۲۵
16
٠٢
۲۶
17
٠٣
۲۷
18
٠٤
۲۸
19
٠٥
۲۹
20
٠٦
۳۰
21
٠٧
۱
22
٠٨
مناسبت های ماه آذر
 • ۱ آذر عملیات نصر 9
 • ۲ آذر روز جهانی اعداد فیبوناچی [ 23 November ]
 • ۲ آذر روز جهانی مهندس سیستم [ 23 November ]
 • ۲ آذر روز جهانی اسپرسو [ 23 November ]
 • ۴ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ 25 November ]
 • ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفان
 • ۷ آذر روز نیروی دریایی
 • ۷ آذر ترور شهید محسن فخری زاده
 • ۸ آذر عملیات طریق القدس
 • ۸ آذر ترور شهید دکتر مجید شهریاری
 • ۸ آذر روز جهانی نان تست فرانسوی [ 29 November ]
 • ۹ آذر جشن آذرگان
 • ۱۳ آذر تصرف پهپاد آرکیو ۱۷۰ آمریکا در خاک ایران
 • ۲۶ آذر شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) [ ٣ جمادي الثانيه ]