• عبدالرضا سالمی نژاد
  • نیلوفران - تحت نظارت فرماندهی پهپاد نیروی هوا فضای سپاه
  • ۱ فروردین ۱۳۹۸
  • ۲۸,۰۰۰ تومان