نمایشگاه مجازی کتاب پهپاد

  • کامران فرج زاده | محمد مهدی رضاپور
  • آوای ویانا
  • ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
  • ۳۸,۰۰۰ تومان
  • عبدالرضا سالمی نژاد
  • نیلوفران - تحت نظارت فرماندهی پهپاد نیروی هوا فضای سپاه
  • ۱ فروردین ۱۳۹۸
  • ۲۸,۰۰۰ تومان

دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها ، انتشارات و تألیف کنندگان کتاب و نشریات حوزه بدون سرنشین و تجهیزات وابسته