نمایشگاه مجازی کتاب پهپاد

 • امین ملک زاده
 • ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
 • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • منصور ادیبی، سعید جوی زاده
 • پیدار
 • ۱ بهمن ۱۴۰۰
 • ۸۵,۰۰۰ تومان
 • کامران فرج زاده | محمد مهدی رضاپور
 • آوای ویانا
 • ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
 • ۳۸,۰۰۰ تومان
 • عبدالرضا سالمی نژاد
 • نیلوفران - تحت نظارت فرماندهی پهپاد نیروی هوا فضای سپاه
 • ۱ فروردین ۱۳۹۸
 • ۲۸,۰۰۰ تومان

دانشگاه ها ، پژوهشگاه ها ، انتشارات و تألیف کنندگان کتاب و نشریات حوزه بدون سرنشین و تجهیزات وابسته