موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور / اخبار پهپاد / قوانین و مقررات بدون سرنشین ها

قوانین و مقررات بدون سرنشین ها

۱۳۹۸/۱۱/۱۵
اداره کل حقوقی قوه قضائیه - https://qavanin.ir/Law/TreeText/285388
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
اداره کل حقوقی قوه قضائیه - https://qavanin.ir/Law/TreeText/287093
۱۳۹۴/۰۸/۲۴
هیئت وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/252736
۱۳۹۳/۰۱/۱۹
ستاد کل نیروهای مسلح - https://qavanin.ir/Law/TreeText/249861
۱۳۹۲/۰۱/۱۸
هیئت وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/197632
۱۳۹۱/۱۰/۱۹
شورای عالی انقلاب فرهنگی - https://qavanin.ir/Law/TreeText/202342
۱۳۹۰/۰۵/۳۰
هیئت وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/185363
۱۳۸۶/۰۹/۰۷
هیات وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/119814
۱۳۸۶/۰۵/۲۴
هیات وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/117733