پرنده های هدایت پذیر از دور|اخبار پهپاد|قوانین و مقررات بدون سرنشین ها

قوانین و مقررات بدون سرنشین ها

۱۴۰۰/۱۲/۰۸
رئیس جمهور - https://qavanin.ir/Law/TreeText/297282
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
اداره کل حقوقی قوه قضائیه - https://qavanin.ir/Law/TreeText/285388
۱۳۹۶/۰۸/۱۷
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری - https://qavanin.ir/Law/TreeText/260042
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
اداره کل حقوقی قوه قضائیه - https://qavanin.ir/Law/TreeText/287093
۱۳۹۴/۰۸/۲۴
هیئت وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/252736
۱۳۹۳/۰۱/۱۹
ستاد کل نیروهای مسلح - https://qavanin.ir/Law/TreeText/249861
۱۳۹۲/۰۱/۱۸
هیئت وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/197632
۱۳۹۱/۱۰/۱۹
شورای عالی انقلاب فرهنگی - https://qavanin.ir/Law/TreeText/202342
۱۳۹۰/۰۵/۳۰
هیئت وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/185363
۱۳۸۸/۰۹/۲۹
فرمانده کل قوا - https://qavanin.ir/Law/TreeText/163746
۱۳۸۶/۰۹/۰۷
هیات وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/119814
۱۳۸۶/۰۵/۲۴
هیات وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/117733
۱۳۸۳/۰۹/۲۵
هیات وزیران - https://qavanin.ir/Law/TreeText/108741