شرکت های هوایی و پهپادی بین المللی

عنوان

شرکت Jeppesen

پیام شرکت Jeppesen: تا اطلاع ثانوی سیستم عامل ipad خود را به IOS14 ارتقاء ندهید! Mobile FliteDeck iOS Urgent Note: Jeppesen is currently conducting application performance and functionality with the newly released Mobile iOS 14 by Apple. It is adv...
مدیر سایت  ۱۳۹۳ روز قبل