پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰

توسعه کشاورزی هوشمند در چین با استفاده از پهپاد

چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰

پهپاد شاهد 129 کابوس تروریست های تکفیری

جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰

رزمایش فاتحان خیبر نیروی زمینی ارتش در نوار مرزی شمال غرب

جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰

بزرگترین ستون کشی نیروی زمینی ارتش و یگانهایی از سپاه پاسداران پیش به سوی شمال غرب

جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰

سرنگونی پهپاد ScanEagle در مأرب یمن

جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۹