نمونه سوال‌ها

عنوان

آزمون تشریحی فناوری پهپاد، کاربردها، ایمنی پرواز و مقررات هوایی

اپراتور پرنده های هدایت پذیر از دور می بایست اطلاعاتی در رابطه با انواع پهپادها از حیث ساختار و گونه، ساختار و اجزاء سامانه های کنترل، هدایت، سنجش و پردازش گر، همچنین کاربرد پهپادها در صنایع مختلف، اصول ایمنی پرواز، امداد و نجات، روال اخذ مجوزهای قانونی، ...
مدیر سایت  ۱۳۳۵ روز قبل