نقشه برداری هوایی با پهپاد - روش فتوگرامتری برد کوتاه

آواتار عباس ملاجعفری
نقشه برداری هوایی با پهپاد - روش فتوگرامتری برد کوتاه
توسط   عباس ملاجعفری   ۱۳۳۴ روز قبل
نقشه برداری هوایی با پهپاد ، همان فتوگرامتری برد کوتاه می باشد که دوربین توسط وسایل پرنده بدون سرنشین، در موقعیت مورد نظر قرار گرفته و اقدام به تصویر برداری می نماید.

پهپادهای رایج در نقشه برداری هوایی با روش فتوگرامتری برد کوتاه در دو نوع مولتی روتور(کوآدروتور-هگزاروتور-اکتاروتور) و بال ثابت می باشند.

UAV=Unmanned aerial vehicle
UAS=Unmanned Aerial System

1 عضو، از این پاسخ تشکر کرده است.
رامین رمضانی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ ۰۲:۵۵.