توانمندی‌های مؤسسه پهپاد - Pahpad.com

  • طراحی و ساخت انواع هلی کوپترهای ، هواپیما و مولتی رتور بدون سرنشین
  • طراحی و ساخت انواع اتاق کنترل و فرماندهی ثابت و سیار
  • مشاور مدیریت پروژه های رباتیک و هوافضا
  • مشاوره ، طراحی و ساخت آزمون‌گرهای عمود پرواز بدون سرنشین
  • مشاوره ، طراحی و ساخت شبیه سازها (زمینی و هوایی)
  • کارشناسی و ارزیابی محصول های بدون سرنشین های زمینی و هوایی
  • آموزش پرواز با شبیه ساز پرواز
  • آموزش پرواز با انواع پرنده های بدون سرنشین ( هلی کوپتر، مولتی روتور، هواپیما)