توانمندی‌های مؤسسه پهپاد - Pahpad.com

 • طراحی و ساخت انواع هلی کوپترهای بدون سرنشین
 • طراحی و ساخت انواع مولتی روتُرها
 • طراحی و ساخت انواع اتاق کنترل و فرماندهی ثابت و سیار
 • بازرسی صنعتی از سکو و دکل‌های نفتی
 • پایش خطوط نفت و گاز
 • پایش خطوط انتقال انرژی
 • پایش، پرداز و گشت‌هوایی به منظور حفاظت از محیط زیست 
 • امدادرسانی در زمان فجایع طبیعی و حوادث غیر مترقبه
 • پژوهش در حوزه‌ی علوم طبیعی
 • شناسایی و تحلیل هوایی بافت های فرسوده شهری
 • کمک به تهیه گزارش های تحلیلی سطح شهر در راستای برنامه ریزی شهری
 • نقشه برداری های دقیق و مشخص نمودن توپوگرافی بسیار سریع
 • شناسایی عوارض موجود در روی سطح زمین با دقت بالا
 • بهره گیری و شناسایی تغییرات و بروزرسانی نقشه های شهری
 • آموزش پرواز با شبیه ساز پرواز
 • آموزش پرواز با انواع پرنده های بدون سرنشین ( هلی کوپتر، مولتی روتور، هواپیما )
 • آموزش نرم افزارهای CATIA  ، SOLID WORKS، ANSYS ، STARCCM+