برخی از کاربردهای ماهواره های سنجش از دور

آواتار عباس ملاجعفری
برخی از کاربردهای ماهواره های سنجش از دور
توسط   عباس ملاجعفری   ۱۳۳۸ روز قبل
  1. دقیق ترین نقشه های جغرافیایی در حداقل زمان ممکن در مقیاس های محلی و جهانی
  2. اطلاعات صحیح، سریع، بهنگام بوده و می تواند تغییرات دوره ای سطح زمین را پایش نمایند. 
  3. هواشناسی و رصد و کمک به پیشگیری و مدیریت مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله، سونامی و ...)، اکتشاف و ...
  4. استخراج منابع زیرزمینی
  5. کشورها قادرند حیاتی ترین و حساس ترین اطلاعات مکانی و حیاتی دیگر کشورها را جمع آوری و در جهت منافع و قدرت ملی خود تجزیه و تحلیل و مورد بهره برداری قرار دهند.