پرنده های آزاد هدایت پذیر از دور|فعالان پهپاد|ثبت اطلاعات پیمانکاران پهپادی

ثبت مشخصات و اطلاعات پیمانکاران پهپادی

فرم مشخصات و اطلاعات پیمانکار
عنوان پیمانکار (حقیقی/حقوقی) را با زبان فارسی وارد نمایید.
۰۲۱xxxxxxxx تلفن ثابت به همراه کد وارد نمایید.
پست الکترونیک با www شروع نمی‌شود. پست الکترونیک را وارد نمایید.
تلفن همراه را وارد نمایید.
رزومه تخصصی را بارگذاری نمایید.


* = ضروری

پیگیری ثبت اطلاعات پیمانکاران پهپادی ایران