اسناد راهبردی هوافضا و حوزه وسایل بدون سرنشنین

شیوه نامه CAD 9060 سازمان هواپیمایی کشوری
مقررات وسایل پرنده هدایت پذیر از راه دور - پهپادها | CAD 90060 سازمان هواپیمایی کشوری | ویرایش 01 بازنگری01 - آبان ماه 1400
2,158.2 KB
قوانین بهره برداری از پرنده های بدون سرنشین
اولین پیش نویس مقررات بهره برداری از وسایل بدون سرنشین غیرنظامی کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران | ویرایش 1394/02/20
1,303, KB
دستورالعمل تهیه نقشه و اطلاعات مکانی به روش فتوگرامتری پهپاد | دی 1400
در چارچوب ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه، ماده (23) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، به پیوست ضابطه شماره 9-119 ا...
2,456.8 KB
سند جامع توسعه هوافضای کشور
مصوبه «سند جامع توسعه هوافضای کشور» درجلسه 728 مورخ 1391/10/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و در اجرای بند الف قسمت اول فصل پنجم نقشه جامع علمی ک...
462.8 KB
معرفی زیست بوم پرنده های هدایت پذیر از دور
پیرو گسترش و نهادینه شدن فرهنگ زیست بوم کارآفرینی و شرکت های نوپا، فعالیت های ممتاز و اثربخشی در سال های اخیر در کشور صورت پذیرفته است. شمار شرکت های نوپای ایرانی با کیفیت روز به روز افزوده می شود و ب...
1,070.3 KB
طرح ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد)
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش کارشناسی بررسی شاخص های اصلی ساماندهی پرنده ها در کشورهای منتخب
1,094, KB