اسناد راهبردی هوافضا و حوزه وسایل بدون سرنشنین

قوانین بهره برداری از پرنده های بدون سرنشین
اولین پیش نویس مقررات بهره برداری از وسایل بدون سرنشین غیرنظامی کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران | ویرایش 1394/02/20
1,303, KB
شیوه نامه CAD 9002 سازمان هواپیمایی کشوری
مقررات وسایل | پرنده هدایت پذیر از راه دور(پهپادها) | CAD 9002 سازمان هواپیمایی کشوری | ویرایش 01 - اسفند 1397
902.9 KB
دستورالعمل نظارت و کنترل فنی نقشه‌ها و اطلاعات مکانی تهیه شده با استفاده از پهپاد (نسخه آزمایشی)
تهیه کنندگان نقشه و اطلاعات مکانی با پهپاد می‌بایست علاوه بر رعایت استانداردهای اداره کل نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور نسبت به تهیه و اراده گزارش‌های فنی و مستندات مورد اشاره در این دستورا...
1,141, KB
سند جامع توسعه هوافضای کشور
مصوبه «سند جامع توسعه هوافضای کشور» درجلسه 728 مورخ 19/10/91 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و در اجرای بند الف قسمت اول فصل پنجم نقشه جامع علمی کشو...
462.8 KB
طرح ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد)
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش کارشناسی بررسی شاخص های اصلی ساماندهی پرنده ها در کشورهای منتخب
1,094, KB