اسناد راهبردی هوافضا و حوزه وسایل بدون سرنشنین

شیوه نامه CAD 9060 سازمان هواپیمایی کشوری
مقررات وسایل پرنده هدایت پذیر از راه دور - پهپادها | CAD 90060 سازمان هواپیمایی کشوری | ویرایش 01 - خرداد 1400
2,300, KB
قوانین بهره برداری از پرنده های بدون سرنشین
اولین پیش نویس مقررات بهره برداری از وسایل بدون سرنشین غیرنظامی کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران | ویرایش 1394/02/20
1,303, KB
دستورالعمل نظارت و کنترل فنی نقشه‌ها و اطلاعات مکانی تهیه شده با استفاده از پهپاد (نسخه آزمایشی)
تهیه کنندگان نقشه و اطلاعات مکانی با پهپاد می‌بایست علاوه بر رعایت استانداردهای اداره کل نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور نسبت به تهیه و اراده گزارش‌های فنی و مستندات مورد اشاره در این دستورا...
1,141, KB
سند جامع توسعه هوافضای کشور
مصوبه «سند جامع توسعه هوافضای کشور» درجلسه 728 مورخ 19/10/91 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و در اجرای بند الف قسمت اول فصل پنجم نقشه جامع علمی کشو...
462.8 KB
معرفی زیست بوم پرنده های هدایت پذیر از دور
پیرو گسترش و نهادینه شدن فرهنگ زیست بوم کارآفرینی و شرکت های نوپا، فعالیت های ممتاز و اثربخشی در سال های اخیر در کشور صورت پذیرفته است. شمار شرکت های نوپای ایرانی با کیفیت روز به روز افزوده می شود و ب...
1,070.3 KB
طرح ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد)
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش کارشناسی بررسی شاخص های اصلی ساماندهی پرنده ها در کشورهای منتخب
1,094, KB