مشکلات و چالش های ورود شرکت‌های نوپا به صنایع

آواتار مدیر سایت
مشکلات و چالش های ورود شرکت‌های نوپا به صنایع
توسط   مدیر سایت   ۱۳۲۰ روز قبل
عوامل مؤثر در ورود شرکت‌های نوپا به صنایع، خصوصاً صنعت پهپاد شامل سه مؤلفه اصلی قدرت، ارتباطات، ضوابط و سرمایه‌گذاری است.
بخش مهمی از موانع پیش‌روی کسب و کارهای نوپا فقدان ارتباطات و نیز ضوابط مدون است که نیاز به اجماع و همفکری صاحب نظران و مساعدت مدیران ارشد کشوری و لشکری است.