همکاری با مؤسسه پهپاد

اطلاعات فردی
نام را وارد کنید.
نام خانوادگی را وارد کنید.
کد ملی خود را وارد نمایید.
*
*
*
اطلاعات تحصیلی
در صورتیکه فارع التحصیل کارشناسی ارشد هستید، مقطع تحصیلی خود را متناسب با آن انتخاب نموده و گرایش متناسب را جستجو نمایید.
مقطع تحصیلی خود را انتخاب نمایید.
اطلاعات تماس
پست الکترونیک با www شروع نمی‌شود. پست الکترونیک خود را وارد نمایید.
پیش کد تلفن ثابت را در ابتدای شماره درج نمایید. شماره تلفن ثابت خود را وارد نمایید.
تلفن همراه خود را وارد نمایید.
کد پستی خود را وارد نمایید.
استان محل سکونت خود را انتخاب نمایید.
شهر محل سکونت خود را وارد نمایید.
نشانی محل سکونت خود را وارد نمایید.
اطلاعات تکمیلی
تصویر پرسنلی خود را بارگذاری نمایید. فرمت های صحیح برای عکس : "jpg,png,bmp"
رزومه تخصصی خود را بارگذاری نمایید. فرمت های صحیح برای ارسال رزومه : "doc,docx,pdf"


* = ضروری