کلیه‌ی نظرسنجی های انجام شده در سایت مؤسسه پهپاد با رعایت انصاف و مبتنی بر IP کاربران(جلوگیری از نظرهای تکراری) طراحی و ارزیابی گردیده است.

چه مطلب هایی در پایگاه موسسه پهپاد مورد علاقه شما است؟(می توانید چند گزینه را انتخاب نمایید)
نتایج نظرسنجی (انتخابها: 25)
معرفی انواع پهپادهای نظامی و مشخصات فنی
( 6 نفر   24% )
معرفی کاربردهای پهپادهای غیرنظامی
( 5 نفر   20% )
اخبار در حوزه پهپادهای نظامی و غیرنظامی
( 4 نفر   16% )
مقاله های علمی و پژوهشی در حوزه پهپادها
( 6 نفر   24% )
تحلیل وقایع حوزه پهپادهای نظامی و غیرنظامی
( 4 نفر   16% )