/ نظر سنجی

کلیه‌ی نظرسنجی های انجام شده در سایت مؤسسه پهپاد با رعایت انصاف و مبتنی بر IP کاربران(جلوگیری از نظرهای تکراری) طراحی و ارزیابی گردیده است.

برگذاری نشست شرکت‌های دانش بنیان پهپادی

فضای ایمن پرواز پهپادها