هلیشات چیست؟

با ظهور پرنده های هدایت پذیر از دور در قالب مولتی روتور - Multi Rotor و مزیت های فراوانی همچون در دسترس بودن برای عموم ، قیمت نسبتاً ارزان ، سهولت در ناوبری و استفاده و پرواز در امکان وگذر گاهی سخت و دشوار ، سبب شد تا تکنیک تصویر بردای هوایی که در گذشته با شرایط خاصی خود همراه بوده، اینک به راحتی و بدون وجود خطرهای انسانی به نام هلیشات فراگیر شود.

خریداری و بهره برداری از پرنده های هدایت پذیر از دور - پهپاد نیز همانند سایر وسایل و تجهیزات نقلیه با سر نشین نیازمند اخذ مجوز و طی مراحل آموزشی خاص خود می باشد.

بهره برداری از پهپاد ها به صورت شخصی و یا حرفه و شغل نیازمند آشنایی با قوانین و مقررات وضع شده و اجرای آن ها می باشد.

هر چند تا کنون قانون و یا دستور العملی جهت الزام اخذ مجوز به منظور پرنده هایی با بُرد پایین که صرفاً در رده ی وسایل سرگرمی و تفریحی - اسباب بازی ابلاغ نگردیده است، لذا اطلاع از مناطق پرواز ممنوع پهپاد ها و رعایت مقررات وسایل پرنده هدایت پذیر از دور برای هر فرد دارنده پهپاد الزامی می باشد.

تنها مرجع متولی رسمی وسایل پرنده هدایت پذیر از دور در جمهوری اسلامی ایران ، سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.

ارسال آثار تصویر برداری هوایی با پهپاد | هلیشات

اطلاعات فردی
نام را وارد کنید.
نام خانوادگی را وارد کنید.
اطلاعات تماس
پست الکترونیک با www شروع نمی‌شود. پست الکترونیک خود را وارد نمایید.
تلفن همراه خود را وارد نمایید.
اطلاعات اثر
اثر خود را بارگذاری نمایید.(یک تصویر بارگذاری نمایید) فرمت های صحیح برای عکس : "jpg,png,bmp"
به عنوان نمونه: Mavic, Mavic Pro, Phantom 3, Inspire 2 با چه پهپاد اثر خود را ثبت نموده اید.
شامل استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا، دهستان یا عنوان منطقه عمومی، موارد را با "-" جدا نمایید. محل ثبت اثر خود را درج نمایید.
تاریخ ثبت اثر خود را درج نمایید


* = ضروری