توسعه پهپادهای غیرنظامی در ایران و چالش های پیش روی آن

آواتار مدیر سایت
توسعه پهپادهای غیرنظامی در ایران و چالش های پیش روی آن
توسط   مدیر سایت   ۸۴۵ روز قبل

سرعت بالای رشد بهره برداری از پهپادها، سرمایه گذاری های دولت ها برای توسعة زیرساخت های لازم برای گسترش این فناوری، تنوع کاربردها و مزایای حاصل از نتایج عملی استفاده از این فناوری در هر یک از کاربردها، بیانگر جایگاه ویژة این فناوری در آینده است. از سوی دیگر، ویژگی های ساختاری و حرکتی این وسایل پرنده موجب شده تا بهره برداری از آن ها با نگرانی های بسیاری در سطح دولتمردان برای حفاظت از دارایی ها و امنیت کشورها و در سطح عموم مردم برای حفظ حریم شخصی همراه باشد. در مقابل، فرصت هایی که توسعة پهپادها برای دولت ها در حوزه های مختلف، از جمله اشتغال زایی، کاهش هزینه ها، مدیریت سوانح و غیره فراهم می کند، موجب شده تا برنامه ریزی های بلندمدتی برای رفع موانع پیش روی توسعة پهپادها انجام شود. از این رو، در این مقاله تلاش می شود تا پس از بررسی فرصت ها و چالش های پیش روی توسعة این فناوری در ایران، روش های مطرح برای پاسخ به چالش مدیریت ترافیک پهپادها با جزئیات بررسی شود.


1 عضو، از این پاسخ تشکر کرده است.
محمد ایزدی در تاریخ ۰۵ آبان ۱۴۰۱ ۲۰:۱۷.