اخبار - نقشه برداری هوایی | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

دوشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۰
مستند «پرچمدار»
روایتی از ناگفته‌ها و... ادامه...
جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۵
گزارش اختصاصی "اطلاعات جبهه"...
سه شنبه ۳۱ اَمرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۲
جدیدترین پهپاد خانواده مهاجر...
یکشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۴۰۲ - ۰:۰۸
کاپیتان محمدی بخش نماینده...
جمعه ۱۳ اَمرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۷
رئیس گروه فوق سبک سازمان...

اخبار - نقشه برداری هوایی | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

امروزه حداقل 143 کشور برخی از قوانین مربوط به هواپیماهای بدون سرنشین را وضع کرده اند.
این پهپاد که پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف آن را ساخته‌اند، با پرواز روی خطوط انتقال گاز، با صرف زمان و هزینه‌ی کمتر این خطوط را بررسی و نشت‌یابی می‌کند.
گسترش فناوری پهپاد ها تحولی در صنایع ایجاد نموده و استفاده از این تکنولوژی موجب کاهش هزینه ها و ایجاد محیط کار ایمن تر را سبب گردیده است.

اخبار - نقشه برداری هوایی | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

امروزه حداقل 143 کشور برخی از قوانین مربوط به هواپیماهای بدون سرنشین را وضع کرده اند.
این پهپاد که پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف آن را ساخته‌اند، با پرواز روی خطوط انتقال گاز، با صرف زمان و هزینه‌ی کمتر این خطوط را بررسی و نشت‌یابی می‌کند.
گسترش فناوری پهپاد ها تحولی در صنایع ایجاد نموده و استفاده از این تکنولوژی موجب کاهش هزینه ها و ایجاد محیط کار ایمن تر را سبب گردیده است.

اخبار - نقشه برداری هوایی | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

امروزه حداقل 143 کشور برخی از قوانین مربوط به هواپیماهای بدون سرنشین را وضع کرده اند.
این پهپاد که پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف آن را ساخته‌اند، با پرواز روی خطوط انتقال گاز، با صرف زمان و هزینه‌ی کمتر این خطوط را بررسی و نشت‌یابی می‌کند.
گسترش فناوری پهپاد ها تحولی در صنایع ایجاد نموده و استفاده از این تکنولوژی موجب کاهش هزینه ها و ایجاد محیط کار ایمن تر را سبب گردیده است.

اخبار - نقشه برداری هوایی | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

امروزه حداقل 143 کشور برخی از قوانین مربوط به هواپیماهای بدون سرنشین را وضع کرده اند.
این پهپاد که پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف آن را ساخته‌اند، با پرواز روی خطوط انتقال گاز، با صرف زمان و هزینه‌ی کمتر این خطوط را بررسی و نشت‌یابی می‌کند.
گسترش فناوری پهپاد ها تحولی در صنایع ایجاد نموده و استفاده از این تکنولوژی موجب کاهش هزینه ها و ایجاد محیط کار ایمن تر را سبب گردیده است.

اخبار - نقشه برداری هوایی | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

موردی برای نمایش وجود ندارد.

اخبار - نقشه برداری هوایی | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

موردی برای نمایش وجود ندارد.

نظر سنجی پهپاد