اخبار - رزمایش پهپادی ارتش - سمنان - دی ماه 1399 | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۳
پهپاد پلیکان در رزم پهپادی ارتش
پهپاد دریا پایه پلیکان 2 از... ادامه...
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۰
در ادامه مرحله نهایی تمرین...
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۶

در دومین روز رزمایش ارتش صورت گرفت
شلیک موشک آذرخش از پهپاد کرار...

در دومین روز از تمرین بزرگ رزم...
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۴
پهپاد یک سلاح سرنوشت‌ساز است و...
سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۷
یک خبرگزاری غربی در گزارشی به...

اخبار - رزمایش پهپادی ارتش - سمنان - دی ماه 1399 | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

پهپاد دریا پایه پلیکان 2 از دستاوردهای دفاعی نیروی دریایی ارتش در رزمایش مشترک پهپادی قدرت نمایی نمود.
در ادامه مرحله نهایی تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش، پهپادهای ابابیل نیروی زمینی ارتش مجهز به موشک‌های هوابه‌زمین و نقطه‌زن الماس با موفقیت اهداف سطحی خود را مورد اصابت قرار دادند.
در دومین روز از تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش و در اجرای مراحل عملیاتی این تمرین ، پهپاد کرار رهگیر نیروی پدافند هوایی ارتش با موفقیت عملیات رهگیری هوایی و انهدام اهداف متخاصم را اجرا کرد.
پهپاد یک سلاح سرنوشت‌ساز است و می تواند در صحنه جنگ اثربخش باشد
یک خبرگزاری غربی در گزارشی به برگزاری رزمایش پهپادی از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران و قابلیت‌های مختلف ناوگان پهپادی ایران از جمله حملات انتحاری اشاره کرد.
سرلشکر باقری و سرلشکر موسوی از یگان‌ها و سامانه‌های پهپادی ارتش که در قالب یک نمایشگاه به نمایش در آمده است، بازدید کردند.
اولین تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش با شرکت صدها فروند پهپاد از نیروهای چهارگانه ارتش صبح امروز در منطقه عمومی سمنان آغاز شد.
نخستین رزمایش مشترک پهپاد های ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت صدها فروند هواپیمای بدون سرنشین در منطقه عملیاتی کویر سمنان برگزار خواهد شد

اخبار - رزمایش پهپادی ارتش - سمنان - دی ماه 1399 | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

پهپاد دریا پایه پلیکان 2 از دستاوردهای دفاعی نیروی دریایی ارتش در رزمایش مشترک پهپادی قدرت نمایی نمود.
در ادامه مرحله نهایی تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش، پهپادهای ابابیل نیروی زمینی ارتش مجهز به موشک‌های هوابه‌زمین و نقطه‌زن الماس با موفقیت اهداف سطحی خود را مورد اصابت قرار دادند.
در دومین روز از تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش و در اجرای مراحل عملیاتی این تمرین ، پهپاد کرار رهگیر نیروی پدافند هوایی ارتش با موفقیت عملیات رهگیری هوایی و انهدام اهداف متخاصم را اجرا کرد.
پهپاد یک سلاح سرنوشت‌ساز است و می تواند در صحنه جنگ اثربخش باشد
یک خبرگزاری غربی در گزارشی به برگزاری رزمایش پهپادی از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران و قابلیت‌های مختلف ناوگان پهپادی ایران از جمله حملات انتحاری اشاره کرد.
سرلشکر باقری و سرلشکر موسوی از یگان‌ها و سامانه‌های پهپادی ارتش که در قالب یک نمایشگاه به نمایش در آمده است، بازدید کردند.
اولین تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش با شرکت صدها فروند پهپاد از نیروهای چهارگانه ارتش صبح امروز در منطقه عمومی سمنان آغاز شد.
نخستین رزمایش مشترک پهپاد های ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت صدها فروند هواپیمای بدون سرنشین در منطقه عملیاتی کویر سمنان برگزار خواهد شد

اخبار - رزمایش پهپادی ارتش - سمنان - دی ماه 1399 | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

پهپاد دریا پایه پلیکان 2 از دستاوردهای دفاعی نیروی دریایی ارتش در رزمایش مشترک پهپادی قدرت نمایی نمود.
در ادامه مرحله نهایی تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش، پهپادهای ابابیل نیروی زمینی ارتش مجهز به موشک‌های هوابه‌زمین و نقطه‌زن الماس با موفقیت اهداف سطحی خود را مورد اصابت قرار دادند.
در دومین روز از تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش و در اجرای مراحل عملیاتی این تمرین ، پهپاد کرار رهگیر نیروی پدافند هوایی ارتش با موفقیت عملیات رهگیری هوایی و انهدام اهداف متخاصم را اجرا کرد.
پهپاد یک سلاح سرنوشت‌ساز است و می تواند در صحنه جنگ اثربخش باشد
یک خبرگزاری غربی در گزارشی به برگزاری رزمایش پهپادی از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران و قابلیت‌های مختلف ناوگان پهپادی ایران از جمله حملات انتحاری اشاره کرد.
سرلشکر باقری و سرلشکر موسوی از یگان‌ها و سامانه‌های پهپادی ارتش که در قالب یک نمایشگاه به نمایش در آمده است، بازدید کردند.
اولین تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش با شرکت صدها فروند پهپاد از نیروهای چهارگانه ارتش صبح امروز در منطقه عمومی سمنان آغاز شد.
نخستین رزمایش مشترک پهپاد های ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت صدها فروند هواپیمای بدون سرنشین در منطقه عملیاتی کویر سمنان برگزار خواهد شد

اخبار - رزمایش پهپادی ارتش - سمنان - دی ماه 1399 | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

پهپاد دریا پایه پلیکان 2 از دستاوردهای دفاعی نیروی دریایی ارتش در رزمایش مشترک پهپادی قدرت نمایی نمود.
در ادامه مرحله نهایی تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش، پهپادهای ابابیل نیروی زمینی ارتش مجهز به موشک‌های هوابه‌زمین و نقطه‌زن الماس با موفقیت اهداف سطحی خود را مورد اصابت قرار دادند.
در دومین روز از تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش و در اجرای مراحل عملیاتی این تمرین ، پهپاد کرار رهگیر نیروی پدافند هوایی ارتش با موفقیت عملیات رهگیری هوایی و انهدام اهداف متخاصم را اجرا کرد.
پهپاد یک سلاح سرنوشت‌ساز است و می تواند در صحنه جنگ اثربخش باشد
یک خبرگزاری غربی در گزارشی به برگزاری رزمایش پهپادی از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران و قابلیت‌های مختلف ناوگان پهپادی ایران از جمله حملات انتحاری اشاره کرد.
سرلشکر باقری و سرلشکر موسوی از یگان‌ها و سامانه‌های پهپادی ارتش که در قالب یک نمایشگاه به نمایش در آمده است، بازدید کردند.
اولین تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش با شرکت صدها فروند پهپاد از نیروهای چهارگانه ارتش صبح امروز در منطقه عمومی سمنان آغاز شد.
نخستین رزمایش مشترک پهپاد های ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت صدها فروند هواپیمای بدون سرنشین در منطقه عملیاتی کویر سمنان برگزار خواهد شد

اخبار - رزمایش پهپادی ارتش - سمنان - دی ماه 1399 | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

موردی برای نمایش وجود ندارد.

اخبار - رزمایش پهپادی ارتش - سمنان - دی ماه 1399 | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

موردی برای نمایش وجود ندارد.

نظر سنجی پهپاد