اخبار - هنر و تجریه | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۹
تایر مونیخ از نگاه پهپاد دویچه وله
آلیانتس آرنا به دلیل شکل ظاهری... ادامه...
پنج شنبه ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
مهندسان همیشه مشغول کارهای فنی...
شنبه ۱۸ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۰:۱۷
در میان آثار مسابقه تعدادی عکس...

اخبار - هنر و تجریه | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

آلیانتس آرنا به دلیل شکل ظاهری به "تایر" مونیخ مشهور است.
مهندسان همیشه مشغول کارهای فنی نیستند و می‌توانند از دانش خود برای ساخت آثار هنری نیز استفاده کنند. اخیرا یک مکانیک ۸۰ ساله موفق به ساخت یک پهپاد جذاب شده که البته نمی‌تواند پرواز کند.
در میان آثار مسابقه تعدادی عکس هوایی هم وجود دارد که برای گرفتن آن ها از پهپاد استفاده شده، مثل «تالاب های دنباله دار» در غرب استرالیا، تور پهن کردن مردان ماهیگیر در ویتنام و مردمی که زیر چترهای آفتابی در ساحل ایتالیا رفته اند.

اخبار - هنر و تجریه | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

آلیانتس آرنا به دلیل شکل ظاهری به "تایر" مونیخ مشهور است.
مهندسان همیشه مشغول کارهای فنی نیستند و می‌توانند از دانش خود برای ساخت آثار هنری نیز استفاده کنند. اخیرا یک مکانیک ۸۰ ساله موفق به ساخت یک پهپاد جذاب شده که البته نمی‌تواند پرواز کند.
در میان آثار مسابقه تعدادی عکس هوایی هم وجود دارد که برای گرفتن آن ها از پهپاد استفاده شده، مثل «تالاب های دنباله دار» در غرب استرالیا، تور پهن کردن مردان ماهیگیر در ویتنام و مردمی که زیر چترهای آفتابی در ساحل ایتالیا رفته اند.

اخبار - هنر و تجریه | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

آلیانتس آرنا به دلیل شکل ظاهری به "تایر" مونیخ مشهور است.
مهندسان همیشه مشغول کارهای فنی نیستند و می‌توانند از دانش خود برای ساخت آثار هنری نیز استفاده کنند. اخیرا یک مکانیک ۸۰ ساله موفق به ساخت یک پهپاد جذاب شده که البته نمی‌تواند پرواز کند.
در میان آثار مسابقه تعدادی عکس هوایی هم وجود دارد که برای گرفتن آن ها از پهپاد استفاده شده، مثل «تالاب های دنباله دار» در غرب استرالیا، تور پهن کردن مردان ماهیگیر در ویتنام و مردمی که زیر چترهای آفتابی در ساحل ایتالیا رفته اند.

اخبار - هنر و تجریه | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

آلیانتس آرنا به دلیل شکل ظاهری به "تایر" مونیخ مشهور است.
مهندسان همیشه مشغول کارهای فنی نیستند و می‌توانند از دانش خود برای ساخت آثار هنری نیز استفاده کنند. اخیرا یک مکانیک ۸۰ ساله موفق به ساخت یک پهپاد جذاب شده که البته نمی‌تواند پرواز کند.
در میان آثار مسابقه تعدادی عکس هوایی هم وجود دارد که برای گرفتن آن ها از پهپاد استفاده شده، مثل «تالاب های دنباله دار» در غرب استرالیا، تور پهن کردن مردان ماهیگیر در ویتنام و مردمی که زیر چترهای آفتابی در ساحل ایتالیا رفته اند.

اخبار - هنر و تجریه | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

موردی برای نمایش وجود ندارد.

اخبار - هنر و تجریه | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

موردی برای نمایش وجود ندارد.

نظر سنجی پهپاد