مشکلات و چالش های ورود شرکت‌های نوپا به صنایع

آواتار مدیر سایت
مشکلات و چالش های ورود شرکت‌های نوپا به صنایع
توسط   مدیر سایت   ۵ روز قبل
عوامل مؤثر در ورود شرکت‌های نوپا به صنایع، خصوصاً صنعت پهپاد شامل سه مؤلفه اصلی قدرت، ارتباطات، ضوابط و سرمایه‌گذاری است.
بخش مهمی از موانع پیش‌روی کسب و کارهای نوپا فقدان ارتباطات و نیز ضوابط مدون است که نیاز به اجماع و همفکری صاحب نظران و مساعدت مدیران ارشد کشوری و لشکری است.