آینده استفاده از پهپادها در کسب و کارهای نوین

آواتار مدیر سایت
آینده استفاده از پهپادها در کسب و کارهای نوین
توسط   مدیر سایت   ۱۳۱۵ روز قبل
ربات های پرنده غیرنظامی ظرفیت بالقوه زیادی برای کاربردهای نوآورانه در بخشهای مختلف دارند.
بخشی که فرصتهایی فوق العاده برای کارآفرینان فراهم کرده و دارای ظرفیت ایجاد دهها هزار عنوان شغل است.
آواتار مدیر سایت
توسط   مدیر سایت   ۱۳۱۵ روز قبل
ربات های پرنده غیرنظامی ظرفیت بالقوه زیادی برای کاربردهای نوآورانه در بخشهای مختلف دارند.
بخشی که فرصتهایی فوق العاده برای کارآفرینان فراهم کرده و دارای ظرفیت ایجاد دهها هزار عنوان شغل است.

 

برخی کاربردهای غیرنظامی پهپاد

  • مدیریت حمل و نقل شهری و بین شهری(جاده ای،ریلی وهوایی)
  • مدیریت حوزه شهرسازی
  • آموزش، تفریح وسرگرمی
  • مخابرات، الکترونیک وارتباطات
  • مدیریت بحران وبالایای طبیعی
  • امدادونجات
  • توسعه کشاورزی هوشمند
  • محیط زیست،مراتع، جنگلداری ومنابع طبیعی
  • هواشناسی