آینده استفاده از پهپادها در کسب و کارهای نوین

آواتار مدیر سایت
آینده استفاده از پهپادها در کسب و کارهای نوین
توسط   مدیر سایت   ۵ روز قبل
ربات های پرنده غیرنظامی ظرفیت بالقوه زیادی برای کاربردهای نوآورانه در بخشهای مختلف دارند.
بخشی که فرصتهایی فوق العاده برای کارآفرینان فراهم کرده و دارای ظرفیت ایجاد دهها هزار عنوان شغل است.
آواتار مدیر سایت
توسط   مدیر سایت   ۵ روز قبل
ربات های پرنده غیرنظامی ظرفیت بالقوه زیادی برای کاربردهای نوآورانه در بخشهای مختلف دارند.
بخشی که فرصتهایی فوق العاده برای کارآفرینان فراهم کرده و دارای ظرفیت ایجاد دهها هزار عنوان شغل است.

 

برخی کاربردهای غیرنظامی پهپاد

  • مدیریت حمل و نقل شهری و بین شهری(جاده ای،ریلی وهوایی)
  • مدیریت حوزه شهرسازی
  • آموزش، تفریح وسرگرمی
  • مخابرات، الکترونیک وارتباطات
  • مدیریت بحران وبالایای طبیعی
  • امدادونجات
  • توسعه کشاورزی هوشمند
  • محیط زیست،مراتع، جنگلداری ومنابع طبیعی
  • هواشناسی