نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد. سپیدار ؛ بخش‌های عملیاتی حسابداری و مالی، تامین و خرید و فروش و مشتریان را پوشش می‌دهد. نرم افزار حسابداری سپیدار همچنین دارای 10 سیستم می باشد.

همکاری بازاریابی و فروش نرم افزار مالی حسابداری سپیدار همکاران سیستم

اطلاعات فردی
نام را وارد کنید.
نام خانوادگی را وارد کنید.
*
اطلاعات تماس
پست الکترونیک با www شروع نمی‌شود. پست الکترونیک خود را وارد نمایید.
پیش کد تلفن ثابت را در ابتدای شماره درج نمایید. شماره تلفن ثابت خود را وارد نمایید.
تلفن همراه خود را وارد نمایید.
کد پستی خود را وارد نمایید.
استان محل سکونت خود را انتخاب نمایید.
شهر محل سکونت خود را وارد نمایید.
نشانی محل سکونت خود را وارد نمایید.
اطلاعات تکمیلی
* نحوه و سطوح همکاری خود را انتخاب نمایید


* = ضروری