نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم

نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد. سپیدار ؛ بخش‌های عملیاتی حسابداری و مالی، تامین و خرید و فروش و مشتریان را پوشش می‌دهد. نرم افزار حسابداری سپیدار همچنین دارای 10 سیستم می باشد.

ثبت مذاکره درخواست نرم افزار مالی حسابداری سپیدار همکاران سیستم

اطلاعات شخصیت حقیقی/حقوقی
نام را وارد کنید.
نام خانوادگی را وارد کنید.
لطفا در ورود اطلاعات دقت فرمایید، نرم افزار تولید شده به کد ملی و شناسه ملی متصل گردیده و غیرقابل انتقال است. کد ملی خود را وارد نمایید.
در صورتیکه شخصیت حقوقی می باشید "شناسه ملی" خود را وارد نمایید.
در صورتیکه شخصیت حقوقی می باشید "شماره ثبت" خود را وارد نمایید.
در صورتیکه شخصیت حقوقی می باشید "کد اقتصادی" خود را وارد نمایید.
اطلاعات تماس
پست الکترونیک با www شروع نمی‌شود. پست الکترونیک خود را وارد نمایید.
پیش کد تلفن ثابت را در ابتدای شماره درج نمایید. شماره تلفن ثابت خود را وارد نمایید.
تلفن همراه خود را وارد نمایید.
کد پستی خود را وارد نمایید.
استان محل سکونت خود را انتخاب نمایید.
شهر محل سکونت خود را وارد نمایید.
نشانی محل سکونت خود را وارد نمایید.
انتخاب سیستم ها/زیر سیستم ها/امکانات نرم افزار مالی حسابداری سپیدار همکاران سیستم
سیستم های خود را متناسب با نیازمندی انتخاب فرمایید.
زیر سیستم های خود را متناسب با نیاز انتخاب نمایید.
اطلاعات تکمیلی


* = ضروری