اخبار - ورزش های هوایی | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۸
نمایش هوایی پاراموتورها در همایش اقتدار رزمی کاران آذربایجان شرقی
پرواز پاراموتورها و اجرای... ادامه...

اخبار - ورزش های هوایی | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

پرواز پاراموتورها و اجرای نمایش هوایی در همایش اقتدار و مسابقات رزمی کاران آذربایجان شرقی به میزبانی دهکده فرهنگی ورزشی مقاومت سپاه عاشورا برگزار شد.

اخبار - ورزش های هوایی | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

پرواز پاراموتورها و اجرای نمایش هوایی در همایش اقتدار و مسابقات رزمی کاران آذربایجان شرقی به میزبانی دهکده فرهنگی ورزشی مقاومت سپاه عاشورا برگزار شد.

اخبار - ورزش های هوایی | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

پرواز پاراموتورها و اجرای نمایش هوایی در همایش اقتدار و مسابقات رزمی کاران آذربایجان شرقی به میزبانی دهکده فرهنگی ورزشی مقاومت سپاه عاشورا برگزار شد.

اخبار - ورزش های هوایی | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

پرواز پاراموتورها و اجرای نمایش هوایی در همایش اقتدار و مسابقات رزمی کاران آذربایجان شرقی به میزبانی دهکده فرهنگی ورزشی مقاومت سپاه عاشورا برگزار شد.

اخبار - ورزش های هوایی | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

موردی برای نمایش وجود ندارد.

اخبار - ورزش های هوایی | موسسه پرنده های هدایت پذیر از دور

موردی برای نمایش وجود ندارد.

نظر سنجی پهپاد